شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PLN/SEK Ask

  • نرخ فعلی:2.4888
  • بالاترین قیمت روز:2.4964
  • پایین ترین قیمت روز:2.4887
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.4958
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۶:۳۴
  • نرخ روز گذشته:2.4951
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0063

نمودار کندل استیک PLN/SEK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک PLN/SEK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.4888 ریال13:56:34
2.4897 ریال13:42:43
2.4887 ریال13:21:34
2.4895 ریال12:56:31
2.4898 ریال12:42:32
2.4911 ریال12:21:37
2.4922 ریال11:56:36
2.4921 ریال11:42:35
2.4945 ریال11:21:32
2.4954 ریال10:56:32
2.4946 ریال10:42:35
2.494 ریال10:21:33
2.4932 ریال9:56:39
2.4941 ریال9:42:58
2.4938 ریال9:21:45
2.4941 ریال8:42:25
2.4938 ریال8:21:30
2.4939 ریال7:56:25
2.494 ریال7:42:25
2.4938 ریال7:21:25
2.4939 ریال6:56:28
2.4937 ریال6:21:26
2.494 ریال5:56:30
2.4947 ریال5:42:27
2.4959 ریال5:21:25
2.4956 ریال4:56:26
2.4958 ریال4:42:23
2.496 ریال4:21:23
2.4959 ریال3:56:22
2.4936 ریال3:42:22
2.494 ریال3:21:24
2.4948 ریال2:56:21
2.4961 ریال2:42:21
2.4953 ریال1:56:20
2.4964 ریال1:42:22
2.4951 ریال1:21:19
2.495 ریال0:42:23
2.4958 ریال0:21:24
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات