شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زلوتی لهستان / کرون سوئد

  • نرخ فعلی:2.3811
  • بالاترین قیمت روز:2.3821
  • پایین ترین قیمت روز:2.3766
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.3782
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۰۰:۲۹
  • نرخ روز گذشته:2.3783
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0028

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / کرون سوئد در روز جاری

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / کرون سوئد در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.3811 ریال8:00:29
2.3811 ریال8:00:29
2.3814 ریال7:56:16
2.3821 ریال7:49:15
2.3811 ریال7:35:18
2.3811 ریال7:35:17
2.3797 ریال7:21:17
2.3804 ریال7:14:16
2.3783 ریال7:00:23
2.3783 ریال7:00:23
2.3788 ریال6:49:15
2.3786 ریال6:35:18
2.3786 ریال6:35:17
2.3797 ریال6:21:15
2.3788 ریال6:14:15
2.3772 ریال6:00:36
2.3772 ریال6:00:36
2.3808 ریال5:49:16
2.381 ریال5:35:18
2.381 ریال5:35:17
2.3804 ریال5:14:16
2.38 ریال5:00:24
2.38 ریال5:00:24
2.3807 ریال4:49:15
2.3799 ریال4:35:17
2.3799 ریال4:35:16
2.3795 ریال4:14:15
2.3793 ریال4:00:31
2.3793 ریال4:00:31
2.3797 ریال3:49:15
2.3785 ریال3:35:16
2.3785 ریال3:35:15
2.378 ریال3:14:15
2.3773 ریال3:00:25
2.3773 ریال3:00:25
2.3789 ریال2:49:14
2.3799 ریال2:35:15
2.3799 ریال2:35:15
2.3815 ریال2:21:15
2.3813 ریال2:00:28
2.3813 ریال2:00:28
2.3787 ریال1:49:16
2.3772 ریال1:35:15
2.3772 ریال1:35:14
2.3777 ریال1:21:15
2.3775 ریال1:07:14
2.3766 ریال0:49:13
2.377 ریال0:35:13
2.377 ریال0:35:13
2.3781 ریال0:21:15
2.3782 ریال0:07:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی