شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زلوتی لهستان / ریال عربستان

  • نرخ فعلی:0.9559
  • بالاترین قیمت روز:0.9578
  • پایین ترین قیمت روز:0.9472
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9499
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۰۸:۳۱
  • نرخ روز گذشته:0.9498
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.64%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0061

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / ریال عربستان در روز جاری

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / ریال عربستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9559 ریال23:08:31
0.9563 ریال22:50:24
0.9556 ریال22:36:23
0.9556 ریال22:36:22
0.9557 ریال22:22:19
0.9561 ریال22:08:28
0.9559 ریال21:50:28
0.9566 ریال21:22:09
0.9561 ریال21:08:19
0.9552 ریال20:50:30
0.9553 ریال20:36:38
0.9553 ریال20:36:37
0.9564 ریال20:22:16
0.9563 ریال20:08:28
0.9575 ریال19:36:29
0.9575 ریال19:36:26
0.9578 ریال19:22:21
0.9577 ریال19:08:19
0.9567 ریال18:50:05
0.9555 ریال18:36:28
0.9555 ریال18:36:26
0.954 ریال18:08:27
0.9521 ریال17:36:28
0.9521 ریال17:36:27
0.9518 ریال17:22:34
0.9524 ریال17:08:20
0.9537 ریال16:43:08
0.953 ریال16:36:24
0.953 ریال16:36:23
0.9531 ریال16:22:17
0.9527 ریال16:08:21
0.9539 ریال15:42:59
0.9546 ریال15:36:25
0.9546 ریال15:36:23
0.9553 ریال15:22:01
0.9551 ریال15:08:09
0.9559 ریال14:56:58
0.9563 ریال14:43:15
0.9569 ریال14:36:26
0.9569 ریال14:36:24
0.9575 ریال14:08:17
0.9567 ریال13:56:58
0.9566 ریال13:42:56
0.955 ریال13:36:05
0.955 ریال13:36:01
0.9535 ریال13:21:55
0.9536 ریال13:07:50
0.9519 ریال12:56:52
0.9493 ریال12:42:52
0.9482 ریال12:35:58
0.9482 ریال12:35:58
0.9481 ریال12:21:53
0.9486 ریال12:07:51
0.9479 ریال11:56:53
0.9472 ریال11:42:55
0.9475 ریال11:35:58
0.9475 ریال11:35:58
0.9492 ریال11:21:36
0.9485 ریال11:07:31
0.9487 ریال10:56:32
0.9494 ریال10:35:34
0.9494 ریال10:35:33
0.9496 ریال10:21:29
0.9497 ریال10:07:37
0.9498 ریال9:56:32
0.9488 ریال9:42:27
0.9489 ریال9:35:27
0.9489 ریال9:35:27
0.9488 ریال8:56:23
0.9487 ریال8:42:25
0.9489 ریال8:21:23
0.9488 ریال7:56:25
0.9487 ریال7:42:25
0.9485 ریال7:35:25
0.9485 ریال7:35:25
0.9487 ریال7:21:23
0.9484 ریال6:56:25
0.9487 ریال6:35:29
0.9487 ریال6:35:28
0.9491 ریال6:07:24
0.9493 ریال5:56:24
0.949 ریال5:42:24
0.9494 ریال5:35:28
0.9494 ریال5:35:28
0.9498 ریال5:21:24
0.9494 ریال4:56:23
0.9489 ریال4:42:24
0.9486 ریال4:35:23
0.9486 ریال4:35:22
0.9489 ریال4:21:22
0.9488 ریال4:07:23
0.9489 ریال3:56:24
0.9492 ریال3:35:25
0.9492 ریال3:35:25
0.9494 ریال3:21:22
0.9497 ریال2:56:21
0.9496 ریال2:35:25
0.9496 ریال2:35:25
0.9498 ریال2:21:22
0.9499 ریال1:42:23
0.9503 ریال1:35:23
0.9503 ریال1:35:22
0.9501 ریال1:21:24
0.9499 ریال1:07:22
0.9501 ریال0:56:20
0.9499 ریال0:35:21
0.9499 ریال0:35:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی