شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PLN/RON Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / لئو رومانی 4.3505 4.3505 4.3593 4.3559 (0.12%) 0.0052 ۰۲:۱۵:۰۴
زلوتی لهستان / دلار 0.2454 0.2454 0.2457 0.2456 (0.04%) 0.0001 ۰۲:۰۱:۰۶
درهم امارات / 1.1861 1.1856 1.1861 1.1856 (0.19%) 0.0023 ۰۲:۰۷:۱۵
/ درهم امارات 0.9001 0.9001 0.9008 0.9008 (0.09%) 0.0008 ۰۲:۰۷:۱۵
AUD/RON 2.6796 2.6783 2.6796 2.6783 (0.05%) 0.0013 ۰۲:۰۷:۱۵
PLN/AUD 0.3989 0.3989 0.3991 0.3991 (0.13%) 0.0005 ۰۲:۰۷:۱۵
ARS/RON 0.0677 0.0677 0.0677 0.0677 (0.15%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۶
PLN/ARS 15.7953 15.7953 15.8075 15.8075 (0.1%) 0.0153 ۰۲:۰۷:۱۵
PLN/BBD 0.4999 0.4999 0.5002 0.5002 (0.1%) 0.0005 ۰۲:۰۷:۱۵
PLN/BHD 0.0924 0.0924 0.0924 0.0924 (0.11%) 0.0001 ۰۱:۴۲:۱۶
BRL/RON 0.8541 0.8538 0.8541 0.8538 (0.18%) 0.0015 ۰۲:۰۷:۱۵
PLN/BRL 1.2499 1.2499 1.2509 1.2509 (0.08%) 0.001 ۰۲:۰۷:۱۵
CAD/RON 3.1074 3.1044 3.1074 3.1044 (0.07%) 0.0022 ۰۲:۰۷:۱۵
PLN/CAD 0.3436 0.3436 0.3441 0.3441 (0.2%) 0.0007 ۰۲:۰۷:۱۵
CHF/RON 4.5678 4.5678 4.5698 4.5698 (0.02%) 0.001 ۰۲:۰۷:۱۳
PLN/CHF 0.2338 0.2337 0.2338 0.2337 (0.04%) 0.0001 ۰۲:۰۷:۱۳
PLN/CLP 204.59 204.59 204.75 204.75 (0.1%) 0.2 ۰۲:۰۷:۱۵
CNY/RON 0.614 0.6137 0.614 0.6137 (0.2%) 0.0012 ۰۲:۰۷:۱۵
PLN/CNY 1.7392 1.7392 1.7405 1.7405 (0.1%) 0.0017 ۰۲:۰۷:۱۵
PLN/CZK 6.0319 6.0261 6.0334 6.0313 (0.07%) 0.0042 ۰۲:۰۷:۱۳
PLN/DKK 1.6461 1.6461 1.6472 1.6472 (0.14%) 0.0023 ۰۲:۰۷:۱۳
DKK/RON 0.6493 0.6493 0.6495 0.6495 (0.14%) 0.0009 ۰۲:۰۷:۱۶
PLN/EGP 3.8688 3.8688 3.8718 3.8718 (0.1%) 0.0038 ۰۲:۰۷:۱۶
EUR/RON 4.8445 4.8427 4.8467 4.8467 (0.21%) 0.0103 ۰۲:۰۷:۱۶
PLN/EUR 0 0.2203 0.2204 0.2204 (0%) 0 ۹ فروردین
GBP/RON 5.4101 5.4087 5.4211 5.4211 (0.35%) 0.0191 ۰۲:۰۷:۱۶
PLN/GBP 0 0.1968 0.1971 0.1971 (0%) 0 ۹ فروردین
HKD/RON 0.562 0.5618 0.562 0.5618 (0.2%) 0.0011 ۰۲:۰۷:۱۶
PLN/HKD 1.8995 1.8995 1.9009 1.9009 (0.1%) 0.0019 ۰۲:۰۷:۱۶
PLN/HUF 78.667 78.662 78.758 78.758 (0.18%) 0.143 ۰۲:۰۷:۱۳
PLN/IDR 3964.37 3964.37 3967.44 3967.44 (0.1%) 3.84 ۰۲:۰۷:۱۶
PLN/INR 18.49 18.49 18.51 18.51 (0.05%) 0.01 ۰۲:۰۷:۱۶
PLN/ISK 34.04 34.04 34.04 34.04 (0.03%) 0.01 ۰۱:۴۲:۱۸
PLN/JMD 33.57 33.57 33.6 33.6 (0.09%) 0.03 ۰۲:۰۷:۱۶
PLN/JOD 0.174 0.174 0.1741 0.1741 (0.11%) 0.0002 ۰۲:۰۷:۱۶
PLN/JPY 26.4522 26.4293 26.467 26.467 (0.03%) 0.0067 ۰۲:۰۷:۱۳
PLN/KES 25.63 25.63 25.65 25.65 (0.08%) 0.02 ۰۲:۰۷:۱۷
PLN/KRW 297.26 297.26 297.49 297.49 (0.11%) 0.32 ۰۲:۰۷:۱۶
PLN/LBP 372.11 372.11 372.35 372.35 (0.11%) 0.41 ۰۲:۰۷:۱۶
PLN/LKR 46.19 46.19 46.22 46.22 (0.11%) 0.05 ۰۲:۰۷:۱۶
PLN/LTL 0 0.8223 0.8279 0.8223 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
PLN/MAD 2.4211 2.4211 2.4229 2.4229 (0.13%) 0.0031 ۰۲:۰۷:۱۶
MXN/RON 0.1839 0.1838 0.1839 0.1838 (1.25%) 0.0023 ۰۲:۰۷:۱۶
PLN/MXN 5.8084 5.8084 5.8129 5.8129 (1.19%) 0.0685 ۰۲:۰۷:۱۳
PLN/MYR 1.0609 1.0609 1.0617 1.0617 (0.1%) 0.0011 ۰۲:۰۷:۱۶
PLN/NAD 4.3209 4.3209 4.3242 4.3242 (0.03%) 0.0013 ۰۲:۰۷:۱۶
NOK/RON 0.4181 0.418 0.4181 0.418 (0.94%) 0.0039 ۰۲:۰۷:۱۷
PLN/NOK 2.578 2.578 2.5819 2.5819 (0.57%) 0.0147 ۰۲:۰۷:۱۳
PLN/NPR 29.35 29.35 29.37 29.37 (0.1%) 0.03 ۰۲:۰۷:۱۷
NZD/RON 2.6299 2.6274 2.6299 2.6274 (0.21%) 0.0056 ۰۲:۰۷:۱۷
PLN/NZD 0.4064 0.4064 0.4065 0.4065 (0.17%) 0.0007 ۰۲:۰۷:۱۷
PLN/OMR 0.0944 0.0944 0.0945 0.0945 (0.11%) 0.0001 ۰۲:۰۷:۱۷
PLN/PAB 0.245 0.245 0.2452 0.2452 (0.08%) 0.0002 ۰۲:۰۷:۱۷
PLN/PHP 12.54 12.54 12.54 12.54 (0.16%) 0.02 ۰۱:۴۲:۱۹
PLN/PKR 40.7 40.7 40.73 40.73 (0.1%) 0.04 ۰۲:۰۷:۱۷
PLN/QAR 0.8923 0.8923 0.893 0.893 (1.48%) 0.0132 ۰۲:۰۷:۱۷
PLN/RON 1.0677 1.0677 1.0679 1.0679 (0.1%) 0.0011 ۰۲:۰۷:۱۷
PLN/RUB 19.31 19.31 19.33 19.33 (0.05%) 0.01 ۰۲:۰۷:۱۷
PLN/SAR 0.9205 0.9205 0.9212 0.9212 (0.1%) 0.0009 ۰۲:۰۷:۱۷
PLN/SEK 2.4285 2.4285 2.4331 2.4331 (0.13%) 0.0031 ۰۲:۰۷:۱۳
PLN/SGD 0.3498 0.3498 0.3501 0.3501 (0.09%) 0.0003 ۰۲:۰۷:۱۷
PLN/THB 7.97 7.97 7.98 7.98 (0.13%) 0.01 ۰۲:۰۷:۱۷
PLN/TRY 1.5824 1.5824 1.5832 1.5832 (0.09%) 0.0015 ۰۲:۰۷:۱۷
PLN/TWD 7.4 7.4 7.4 7.4 (0.27%) 0.02 ۰۱:۴۲:۱۹
PLN/VEF 19085.2195 19085.2195 19094.3424 19094.3424 (0.13%) 24.136 ۰۲:۰۷:۱۷
PLN/XAF 144.47 144.47 144.54 144.54 (1.22%) 1.77 ۰۲:۰۷:۱۷
PLN/XCD 0.6664 0.6664 0.6668 0.6668 (0.12%) 0.0008 ۰۲:۰۷:۱۷
PLN/XOF 146.7 146.7 146.76 146.76 (0.13%) 0.19 ۰۲:۰۷:۱۷
PLN/ZAR 4.4227 4.4155 4.4227 4.4155 (2.01%) 0.0868 ۰۲:۰۷:۱۷
PLN/UAH 6.8988 6.8988 6.9048 6.9048 (0.04%) 0.0029 ۰۲:۰۷:۱۷
SAR/RON 1.16 1.1595 1.16 1.1595 (0.2%) 0.0023 ۰۲:۰۷:۱۷
SEK/RON 0.4399 0.4399 0.4399 0.4399 (0.05%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۹
SGD/RON 3.0519 3.0507 3.0519 3.0507 (0.18%) 0.0055 ۰۲:۰۷:۱۷
TRY/RON 0.6747 0.6742 0.6747 0.6742 (0.12%) 0.0008 ۰۲:۰۷:۱۷
TWD/RON 0.1444 0.1443 0.1444 0.1443 (0.28%) 0.0004 ۰۲:۰۷:۱۷
VEF/RON 0 0.0001 0.0001 0.0001 (0%) 0 ۲۳ آبان
ZAR/RON 0.2416 0.2416 0.242 0.242 (1.9%) 0.0046 ۰۲:۰۷:۱۳
PLN/COP 0 834.25 834.85 834.25 (0%) 0 ۲ مرداد
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی