شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زلوتی لهستان / پزوی مکزیک تقاضا

  • نرخ فعلی:5.5709
  • بالاترین قیمت روز:5.573
  • پایین ترین قیمت روز:5.5243
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:5.536
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۰۸:۱۳
  • نرخ روز گذشته:5.5374
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.6%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0335

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / پزوی مکزیک تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / پزوی مکزیک تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5.5709 ریال21:08:13
5.5627 ریال20:57:08
5.5558 ریال20:43:18
5.5515 ریال20:36:28
5.5515 ریال20:36:27
5.5565 ریال20:22:09
5.5569 ریال20:08:24
5.5582 ریال19:57:28
5.5577 ریال19:43:10
5.5512 ریال19:36:24
5.5512 ریال19:36:24
5.5584 ریال19:22:07
5.5546 ریال19:08:10
5.5527 ریال18:57:18
5.5425 ریال18:43:07
5.5423 ریال18:36:19
5.5423 ریال18:36:14
5.5364 ریال18:22:07
5.544 ریال18:08:16
5.5565 ریال17:57:01
5.5556 ریال17:43:13
5.5426 ریال17:36:17
5.5426 ریال17:36:17
5.539 ریال17:22:04
5.5305 ریال17:08:12
5.5357 ریال16:56:57
5.5297 ریال16:49:56
5.5419 ریال16:36:08
5.5419 ریال16:36:00
5.5397 ریال16:21:58
5.5331 ریال16:07:59
5.5377 ریال15:56:58
5.5378 ریال15:42:56
5.5422 ریال15:36:01
5.5422 ریال15:36:00
5.5391 ریال15:21:53
5.5458 ریال15:07:48
5.5375 ریال14:56:58
5.5477 ریال14:42:54
5.5468 ریال14:36:00
5.5468 ریال14:35:56
5.547 ریال14:21:52
5.5482 ریال14:07:54
5.5465 ریال13:56:54
5.5467 ریال13:42:49
5.547 ریال13:35:53
5.547 ریال13:35:52
5.5436 ریال13:21:47
5.5438 ریال13:07:47
5.5467 ریال12:56:48
5.5466 ریال12:42:42
5.5405 ریال12:35:51
5.5405 ریال12:35:46
5.5308 ریال12:21:40
5.5335 ریال12:07:46
5.5308 ریال11:56:46
5.5243 ریال11:42:42
5.5303 ریال11:35:48
5.5303 ریال11:35:48
5.5399 ریال11:21:19
5.5348 ریال11:07:18
5.5304 ریال10:56:18
5.5341 ریال10:42:19
5.5344 ریال10:35:18
5.5344 ریال10:35:18
5.5387 ریال10:21:18
5.5323 ریال10:07:18
5.5363 ریال9:56:17
5.5398 ریال9:42:17
5.5412 ریال9:35:22
5.5412 ریال9:35:22
5.5389 ریال9:21:19
5.5381 ریال9:07:16
5.5398 ریال8:57:14
5.5405 ریال8:42:17
5.5373 ریال8:35:19
5.5373 ریال8:35:18
5.5354 ریال8:21:17
5.537 ریال8:07:18
5.5371 ریال7:56:17
5.5315 ریال7:42:18
5.5322 ریال7:35:18
5.5322 ریال7:35:17
5.531 ریال7:21:18
5.5363 ریال7:07:17
5.5413 ریال6:56:16
5.5293 ریال6:42:18
5.5297 ریال6:35:22
5.5297 ریال6:35:21
5.5332 ریال6:21:18
5.53 ریال6:07:18
5.5328 ریال5:56:17
5.5388 ریال5:42:17
5.5372 ریال5:35:18
5.5372 ریال5:35:17
5.5419 ریال5:21:17
5.531 ریال5:07:15
5.541 ریال4:56:16
5.5462 ریال4:42:17
5.5553 ریال4:35:17
5.5553 ریال4:35:16
5.5603 ریال4:21:16
5.5621 ریال4:07:17
5.564 ریال3:56:16
5.5682 ریال3:42:17
5.5654 ریال3:35:18
5.5654 ریال3:35:16
5.5648 ریال3:21:18
5.5652 ریال3:07:16
5.5728 ریال2:56:16
5.573 ریال2:42:16
5.5538 ریال2:28:15
5.5551 ریال2:21:16
5.5552 ریال1:56:16
5.536 ریال1:42:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی