شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PLN/LBP Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 367 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.76 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 381 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.24 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 390 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.24 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 391 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.24 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.89%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی