شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زلوتی لهستان / ین ژاپن تقاضا

  • نرخ فعلی:26.2278
  • بالاترین قیمت روز:26.2574
  • پایین ترین قیمت روز:26.0746
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.59%
  • نرخ بازگشایی بازار:26.0797
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۴:۱۷
  • نرخ روز گذشته:26.0791
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.57%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1487

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / ین ژاپن تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / ین ژاپن تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
26.2278 ریال11:14:17
26.2335 ریال11:07:20
26.2574 ریال10:56:18
26.2542 ریال10:49:16
26.2418 ریال10:42:18
26.2234 ریال10:35:18
26.2234 ریال10:35:18
26.2143 ریال10:28:17
26.2224 ریال10:21:16
26.2185 ریال10:14:16
26.2172 ریال10:07:17
26.1988 ریال10:00:27
26.1988 ریال10:00:27
26.2001 ریال9:56:16
26.202 ریال9:42:16
26.2082 ریال9:35:16
26.2082 ریال9:35:15
26.2113 ریال9:28:17
26.2059 ریال9:21:17
26.1997 ریال9:14:16
26.2096 ریال9:07:16
26.1897 ریال8:56:15
26.1953 ریال8:49:14
26.2034 ریال8:43:08
26.2064 ریال8:35:15
26.2064 ریال8:35:15
26.2008 ریال8:28:14
26.1996 ریال8:21:16
26.2039 ریال8:14:14
26.1899 ریال8:07:14
26.1819 ریال8:00:32
26.1819 ریال8:00:30
26.1843 ریال7:56:14
26.188 ریال7:49:13
26.1924 ریال7:42:16
26.1904 ریال7:28:16
26.1837 ریال7:21:16
26.1883 ریال7:14:15
26.1903 ریال7:07:16
26.1917 ریال6:56:15
26.1899 ریال6:49:14
26.1917 ریال6:42:15
26.1935 ریال6:35:16
26.1935 ریال6:35:15
26.1952 ریال6:28:15
26.1937 ریال6:21:16
26.1854 ریال6:14:14
26.1856 ریال6:07:15
26.1778 ریال6:00:35
26.1778 ریال6:00:33
26.1704 ریال5:56:15
26.176 ریال5:49:14
26.1698 ریال5:42:16
26.1489 ریال5:35:16
26.1489 ریال5:35:15
26.135 ریال5:28:15
26.146 ریال5:21:15
26.1343 ریال5:14:15
26.1255 ریال5:07:15
26.1188 ریال5:00:22
26.1188 ریال5:00:21
26.1286 ریال4:56:14
26.1165 ریال4:42:14
26.104 ریال4:35:15
26.104 ریال4:35:14
26.1047 ریال4:28:13
26.1081 ریال4:21:14
26.1094 ریال4:14:14
26.1037 ریال4:07:15
26.1092 ریال3:56:15
26.1118 ریال3:49:13
26.1136 ریال3:42:14
26.0978 ریال3:35:15
26.0978 ریال3:35:14
26.0807 ریال3:28:13
26.0949 ریال3:21:15
26.0959 ریال3:14:13
26.0984 ریال3:07:14
26.0973 ریال3:00:21
26.0973 ریال3:00:21
26.0746 ریال2:56:14
26.1037 ریال2:49:13
26.1005 ریال2:42:15
26.1117 ریال2:35:15
26.1117 ریال2:35:14
26.1195 ریال2:28:14
26.1226 ریال2:21:14
26.0947 ریال2:14:12
26.0984 ریال2:07:15
26.0809 ریال1:56:14
26.0839 ریال1:49:14
26.0867 ریال1:42:15
26.1007 ریال1:35:14
26.1007 ریال1:35:14
26.1061 ریال1:21:15
26.093 ریال1:14:13
26.0954 ریال1:07:13
26.0936 ریال1:00:22
26.0936 ریال1:00:21
26.1088 ریال0:56:14
26.0771 ریال0:49:12
26.0746 ریال0:42:15
26.076 ریال0:35:14
26.076 ریال0:35:13
26.0754 ریال0:28:13
26.0772 ریال0:21:13
26.0791 ریال0:14:13
26.0797 ریال0:07:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی