شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PLN/INR Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / روپیه هند 75.43 75.29 75.61 75.57 (0.21%) 0.16 ۱۳:۵۱:۰۵
زلوتی لهستان / دلار 0.2433 0.2404 0.2452 0.2418 (0.66%) 0.0016 ۱۳:۵۱:۰۵
درهم امارات / روپیه هند 20.54 20.51 20.57 20.56 (0.15%) 0.03 ۱۳:۴۲:۱۳
/ درهم امارات 0.8937 0.8832 0.8945 0.8856 (0.84%) 0.0074 ۱۳:۴۲:۱۶
AUD/INR 46.475 46.393 46.817 46.398 (0.13%) 0.062 ۱۳:۴۲:۱۵
PLN/AUD 0.395 0.3906 0.395 0.3927 (0.53%) 0.0021 ۱۳:۴۲:۱۷
ARS/INR 0 1.17 1.18 1.17 (0%) 0 ۱۱ فروردین
PLN/ARS 15.6681 15.5045 15.6884 15.5473 (0.84%) 0.1299 ۱۳:۴۲:۱۷
PLN/BBD 0.4963 0.4905 0.4968 0.4919 (0.81%) 0.004 ۱۳:۴۲:۱۷
PLN/BHD 0.0917 0.0907 0.0918 0.0909 (0.77%) 0.0007 ۱۳:۴۲:۱۷
BHD/INR 200.2389 199.8541 200.4778 200.3448 (0.08%) 0.159 ۱۳:۴۲:۱۷
BRL/INR 14.57 14.51 14.57 14.54 (0.07%) 0.01 ۱۳:۴۲:۱۷
PLN/BRL 1.2594 1.249 1.2639 1.2525 (0.57%) 0.0072 ۱۳:۴۲:۱۷
CAD/INR 53.301 53.12 53.339 53.238 (0.07%) 0.037 ۱۳:۴۲:۱۵
PLN/CAD 0.3444 0.3411 0.3446 0.3423 (0.56%) 0.0019 ۱۳:۴۲:۱۷
CHF/INR 78.667 78.238 78.768 78.377 (0.34%) 0.265 ۱۳:۴۲:۱۴
PLN/CHF 0.2333 0.2316 0.2335 0.2327 (0.21%) 0.0005 ۱۳:۲۱:۱۵
PLN/CLP 209.25 206.79 209.44 207.36 (0.82%) 1.71 ۱۳:۴۲:۱۸
CNY/INR 10.6235 10.6235 10.6606 10.6443 (0.22%) 0.0236 ۱۳:۴۲:۱۵
PLN/CNY 1.7279 1.7058 1.7294 1.7115 (0.87%) 0.0149 ۱۳:۴۲:۱۸
PLN/CZK 6.0239 5.991 6.0239 6.0139 (0.13%) 0.0079 ۱۳:۴۲:۱۵
DKK/INR 11.1504 11.0965 11.1659 11.1035 (0.4%) 0.0439 ۱۳:۴۲:۱۵
PLN/DKK 1.6458 1.6338 1.6461 1.642 (0.21%) 0.0035 ۱۳:۴۲:۱۵
PLN/EGP 3.844 3.7988 3.8474 3.8092 (0.83%) 0.0315 ۱۳:۴۲:۱۸
EUR/INR 83.275 82.876 83.395 82.929 (0.41%) 0.339 ۱۳:۴۲:۱۵
PLN/EUR 0.2202 0.2187 0.2203 0.2197 (0.27%) 0.0006 ۱۳:۴۲:۱۵
GBP/INR 93.501 92.765 93.677 93.174 (0.33%) 0.312 ۱۳:۴۲:۱۵
PLN/GBP 0.1963 0.1955 0.1967 0.1955 (0.31%) 0.0006 ۱۳:۴۲:۱۵
HKD/INR 9.7256 9.7184 9.7457 9.7455 (0.19%) 0.0189 ۱۳:۴۲:۱۵
PLN/HKD 1.8866 1.8642 1.8884 1.8693 (0.83%) 0.0156 ۱۳:۴۲:۲۰
PLN/HUF 79.094 78.545 79.266 78.91 (0.26%) 0.204 ۱۳:۴۲:۱۵
HUF/INR 0.2321 0.231 0.2325 0.2311 (0.35%) 0.0008 ۱۳:۲۱:۱۹
IDR/INR 0.0047 0.0046 0.0047 0.0046 (0%) 0 ۰۷:۲۸:۱۴
PLN/IDR 3977.86 3928.59 3981.35 3934.62 (1.01%) 39.81 ۱۳:۴۲:۱۸
JPY/INR 0.6993 0.6954 0.7004 0.697 (0.27%) 0.0019 ۱۳:۴۲:۱۶
KRW/INR 0.0619 0.0617 0.062 0.0618 (0.32%) 0.0002 ۱۳:۲۱:۱۶
MYR/INR 17.44 17.436 17.614 17.531 (0.54%) 0.095 ۱۳:۴۲:۱۵
NOK/INR 7.1485 7.1428 7.2349 7.1993 (0.83%) 0.0591 ۱۳:۴۲:۱۵
NZD/INR 45.276 45.108 45.594 45.176 (0.27%) 0.123 ۱۳:۴۲:۱۵
SEK/INR 7.5288 7.4728 7.5416 7.5014 (0.23%) 0.017 ۱۳:۴۲:۱۴
SGD/INR 52.968 52.9 53.084 53.036 (0.12%) 0.065 ۱۳:۴۲:۱۴
THB/INR 2.3104 2.2973 2.3163 2.3024 (0.31%) 0.0072 ۱۳:۴۲:۱۳
TWD/INR 2.4904 2.4899 2.4986 2.4979 (0.31%) 0.0077 ۱۳:۴۲:۱۳
ZAR/INR 4.2109 4.1871 4.2148 4.2068 (0.02%) 0.0007 ۱۳:۴۲:۱۴
ISK/INR 0.5362 0.5335 0.5369 0.5337 (0.37%) 0.002 ۱۳:۲۱:۱۹
MXN/INR 3.1224 3.1224 3.1741 3.1558 (1.54%) 0.048 ۱۳:۴۲:۱۸
PHP/INR 1.4807 1.4785 1.4884 1.481 (0.04%) 0.0006 ۱۳:۴۲:۱۸
PKR/INR 0.4532 0.4528 0.4568 0.4549 (0.2%) 0.0009 ۱۳:۴۲:۱۸
PLN/INR 18.35 18.13 18.37 18.22 (0.6%) 0.11 ۱۳:۴۲:۱۸
RUB/INR 0.9475 0.9475 0.9633 0.9611 (1.47%) 0.0139 ۱۳:۴۲:۱۹
SAR/INR 20.08 20.05 20.11 20.07 (0%) 0 ۱۳:۴۲:۱۹
TRY/INR 11.48 11.43 11.5 11.5 (0.26%) 0.03 ۱۳:۴۲:۱۹
VEF/INR 0 0.6 0.6 0.6 (0%) 0 ۱۵ تیر
PLN/ISK 34.25 33.99 34.25 34.14 (0.29%) 0.1 ۱۳:۴۲:۱۹
PLN/JMD 33.12 32.72 33.15 32.81 (0.85%) 0.28 ۱۳:۴۲:۱۹
PLN/JOD 0.1727 0.1707 0.1729 0.1712 (0.82%) 0.0014 ۱۳:۴۲:۱۹
PLN/JPY 26.2592 26.0901 26.445 26.1802 (0.32%) 0.083 ۱۳:۴۲:۱۵
PLN/KES 25.5 25.27 25.52 25.36 (0.47%) 0.12 ۱۳:۴۲:۱۹
PLN/KRW 297.99 293.76 298.24 295.22 (0.88%) 2.61 ۱۳:۴۲:۱۹
PLN/LBP 369.44 365.09 369.77 366.1 (0.82%) 3.02 ۱۳:۴۲:۱۹
PLN/LKR 45.86 45.51 45.9 45.69 (0.28%) 0.13 ۱۳:۴۲:۱۹
PLN/LTL 0 0.8223 0.8279 0.8223 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
PLN/MAD 2.4473 2.4258 2.4488 2.434 (0.4%) 0.0097 ۱۳:۴۲:۱۹
PLN/MXN 5.8701 5.7604 5.8734 5.7717 (2.3%) 0.1325 ۱۳:۴۲:۱۵
PLN/MYR 1.0559 1.0374 1.0568 1.0427 (1.21%) 0.0126 ۱۳:۴۲:۱۹
PLN/NAD 4.3652 4.3279 4.3652 4.3331 (0.75%) 0.0324 ۱۳:۴۲:۱۹
PLN/NOK 2.5698 2.5235 2.5754 2.5316 (1.5%) 0.038 ۱۳:۴۲:۱۵
PLN/NPR 29.44 29.01 29.46 29.14 (0.93%) 0.27 ۱۳:۴۲:۲۰
PLN/NZD 0.4054 0.4013 0.4054 0.4038 (0.3%) 0.0012 ۱۳:۴۲:۲۰
PLN/OMR 0.0937 0.0926 0.0938 0.0929 (0.75%) 0.0007 ۱۳:۲۱:۲۰
PLN/PAB 0.2433 0.2404 0.2435 0.2411 (0.83%) 0.002 ۱۳:۴۲:۲۰
PLN/PHP 12.38 12.25 12.41 12.3 (0.73%) 0.09 ۱۳:۴۲:۲۰
PLN/PKR 40.61 40.03 40.64 40.07 (1.27%) 0.51 ۱۳:۴۲:۲۰
PLN/QAR 0.8977 0.8756 0.8984 0.8781 (2.12%) 0.0186 ۱۳:۴۲:۲۰
PLN/RON 1.0649 1.0559 1.0649 1.0611 (0.33%) 0.0035 ۱۳:۴۲:۲۰
PLN/RUB 19.37 18.89 19.37 18.95 (2.16%) 0.41 ۱۳:۴۲:۲۰
PLN/SAR 0.9142 0.9034 0.9147 0.908 (0.59%) 0.0054 ۱۳:۴۲:۲۰
PLN/SEK 2.4383 2.4244 2.4475 2.4315 (0.33%) 0.008 ۱۳:۴۲:۱۴
PLN/SGD 0.3464 0.3427 0.3467 0.344 (0.64%) 0.0022 ۱۳:۴۲:۲۰
PLN/THB 7.95 7.88 7.95 7.92 (0.25%) 0.02 ۱۳:۲۱:۲۱
PLN/TRY 1.6007 1.5846 1.6023 1.5869 (0.83%) 0.0132 ۱۳:۴۲:۲۰
PLN/TWD 7.38 7.28 7.38 7.31 (0.82%) 0.06 ۱۳:۲۱:۲۱
PLN/VEF 18951.0274 18947.8005 19527.8242 19365.057 (2.27%) 430.3833 ۱۳:۴۲:۲۰
PLN/XAF 144.12 143.25 144.49 143.68 (0.29%) 0.41 ۱۳:۴۲:۲۰
PLN/XCD 0.6615 0.6542 0.6623 0.6562 (0.79%) 0.0052 ۱۳:۴۲:۲۰
PLN/XOF 145 143.36 145.25 143.78 (0.79%) 1.14 ۱۳:۴۲:۲۰
PLN/ZAR 4.3616 4.3256 4.3648 4.3321 (0.73%) 0.0315 ۱۳:۴۲:۲۰
PLN/UAH 6.8423 6.6358 6.8436 6.6423 (2.92%) 0.194 ۱۳:۴۲:۲۰
CNH/INR 10.605 10.605 10.605 10.605 (0.01%) 0.001 ۰۹:۱۴:۱۲
PLN/COP 0 834.25 834.85 834.25 (0%) 0 ۲ مرداد
XAU/INR 121626.7 121626.7 121626.7 121626.7 (0.23%) 278.3 ۱۱:۰۷:۱۲
XAG/INR 0 1080.62 1080.62 1080.62 (0%) 0 ۹ فروردین
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی