شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PLN/INR Ask

  • نرخ فعلی:18.45
  • بالاترین قیمت روز:18.51
  • پایین ترین قیمت روز:18.45
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:18.49
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۲۲:۱۷
  • نرخ روز گذشته:18.47
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.02

نمودار کندل استیک PLN/INR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک PLN/INR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
18.45 ریال13:22:17
18.46 ریال12:56:56
18.45 ریال12:42:49
18.48 ریال11:56:56
18.49 ریال10:21:51
18.5 ریال8:42:26
18.51 ریال8:21:34
18.5 ریال7:56:27
18.51 ریال7:42:27
18.5 ریال7:21:29
18.48 ریال5:56:28
18.5 ریال3:56:29
18.48 ریال3:42:27
18.49 ریال1:42:26
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات