شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زلوتی لهستان / فورینت مجارستان

  • نرخ فعلی:78.255
  • بالاترین قیمت روز:79.11
  • پایین ترین قیمت روز:78.019
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.63
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.94%
  • نرخ بازگشایی بازار:78.817
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۰۷:۳۳
  • نرخ روز گذشته:78.821
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.72%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.566

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / فورینت مجارستان در روز جاری

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / فورینت مجارستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
78.255 ریال21:07:33
78.249 ریال21:00:48
78.249 ریال21:00:48
78.192 ریال20:56:29
78.169 ریال20:49:30
78.152 ریال20:42:34
78.361 ریال20:35:34
78.361 ریال20:35:32
78.216 ریال20:28:31
78.191 ریال20:21:31
78.208 ریال20:14:27
78.165 ریال20:07:40
78.19 ریال19:56:31
78.109 ریال19:49:30
78.019 ریال19:35:35
78.019 ریال19:35:34
78.238 ریال19:28:29
78.296 ریال19:21:33
78.269 ریال19:14:29
78.263 ریال19:07:31
78.23 ریال19:00:44
78.23 ریال19:00:44
78.28 ریال18:56:32
78.277 ریال18:49:29
78.36 ریال18:42:33
78.355 ریال18:35:32
78.355 ریال18:35:32
78.343 ریال18:28:32
78.233 ریال18:21:30
78.292 ریال18:14:28
78.303 ریال18:07:34
78.273 ریال18:00:59
78.273 ریال18:00:59
78.31 ریال17:56:30
78.28 ریال17:49:29
78.29 ریال17:42:30
78.336 ریال17:35:32
78.336 ریال17:35:31
78.389 ریال17:28:30
78.411 ریال17:21:30
78.359 ریال17:07:30
78.389 ریال17:00:51
78.389 ریال17:00:51
78.481 ریال16:56:30
78.48 ریال16:49:26
78.432 ریال16:42:28
78.532 ریال16:35:30
78.532 ریال16:35:30
78.544 ریال16:28:28
78.475 ریال16:21:26
78.459 ریال16:14:26
78.503 ریال16:07:31
78.532 ریال16:00:49
78.532 ریال16:00:49
78.504 ریال15:56:27
78.505 ریال15:49:25
78.47 ریال15:42:25
78.554 ریال15:35:29
78.554 ریال15:35:28
78.524 ریال15:28:25
78.53 ریال15:21:26
78.572 ریال15:14:25
78.601 ریال15:07:25
78.647 ریال15:00:45
78.647 ریال15:00:44
78.619 ریال14:56:27
78.649 ریال14:49:24
78.711 ریال14:35:29
78.711 ریال14:35:28
78.794 ریال14:28:25
78.711 ریال14:21:25
78.78 ریال14:14:23
78.756 ریال14:07:31
78.781 ریال14:00:44
78.781 ریال14:00:44
78.839 ریال13:56:24
78.777 ریال13:49:24
78.893 ریال13:42:23
78.936 ریال13:35:23
78.936 ریال13:35:21
78.948 ریال13:28:24
78.893 ریال13:21:24
78.891 ریال13:14:22
78.978 ریال13:07:22
78.953 ریال13:00:40
78.953 ریال13:00:40
78.95 ریال12:56:23
78.87 ریال12:49:23
78.855 ریال12:42:21
78.833 ریال12:35:23
78.833 ریال12:35:22
78.854 ریال12:28:22
78.917 ریال12:21:23
78.888 ریال12:14:21
78.903 ریال12:07:24
78.897 ریال12:00:41
78.897 ریال12:00:41
78.869 ریال11:56:22
78.845 ریال11:49:21
78.893 ریال11:42:22
78.89 ریال11:35:21
78.89 ریال11:35:20
78.886 ریال11:28:20
78.91 ریال11:21:19
78.913 ریال11:14:16
78.942 ریال11:07:17
78.917 ریال11:00:27
78.917 ریال11:00:27
78.911 ریال10:56:17
78.856 ریال10:49:16
78.851 ریال10:42:16
78.865 ریال10:35:16
78.865 ریال10:35:16
78.899 ریال10:28:15
78.873 ریال10:21:17
78.92 ریال10:14:16
78.877 ریال10:07:17
78.878 ریال10:00:30
78.878 ریال10:00:30
78.864 ریال9:56:17
78.857 ریال9:49:15
78.872 ریال9:42:16
78.896 ریال9:35:16
78.896 ریال9:35:15
78.897 ریال9:28:16
78.906 ریال9:21:18
78.911 ریال9:14:15
78.931 ریال9:07:16
78.928 ریال9:00:27
78.928 ریال9:00:27
79.013 ریال8:56:17
78.951 ریال8:49:15
78.945 ریال8:42:16
78.922 ریال8:35:16
78.922 ریال8:35:16
78.957 ریال8:28:16
78.966 ریال8:21:16
78.962 ریال8:14:16
78.959 ریال8:00:30
78.959 ریال8:00:29
78.96 ریال7:56:17
78.963 ریال7:49:16
78.962 ریال7:35:18
78.962 ریال7:35:17
78.361 ریال7:21:17
78.962 ریال7:14:16
78.971 ریال7:00:24
78.971 ریال7:00:23
78.984 ریال6:49:15
78.993 ریال6:35:18
78.993 ریال6:35:17
78.361 ریال6:21:15
78.992 ریال6:14:15
79.099 ریال6:00:38
79.099 ریال6:00:37
79.11 ریال5:49:16
79.103 ریال5:35:18
79.103 ریال5:35:17
78.934 ریال5:14:16
78.966 ریال5:00:25
78.966 ریال5:00:25
78.944 ریال4:49:15
79.006 ریال4:35:17
79.006 ریال4:35:17
79.015 ریال4:14:15
78.96 ریال4:00:32
78.96 ریال4:00:31
78.944 ریال3:49:15
78.929 ریال3:35:16
78.929 ریال3:35:15
78.933 ریال3:14:15
78.918 ریال3:00:26
78.918 ریال3:00:26
78.899 ریال2:49:14
78.985 ریال2:35:16
78.985 ریال2:35:15
78.986 ریال2:21:16
78.983 ریال2:00:30
78.983 ریال2:00:30
78.894 ریال1:49:16
78.862 ریال1:35:15
78.862 ریال1:35:14
78.832 ریال1:21:15
78.809 ریال1:07:14
78.753 ریال0:49:13
78.361 ریال0:35:14
78.361 ریال0:35:13
78.826 ریال0:21:15
78.817 ریال0:07:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی