شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PLN/EUR Ask

  • نرخ فعلی:0.2339
  • بالاترین قیمت روز:0.2351
  • پایین ترین قیمت روز:0.2339
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.235
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۵۷:۴۷
  • نرخ روز گذشته:0.2349
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.43%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار کندل استیک PLN/EUR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک PLN/EUR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2339 ریال17:57:47
0.2341 ریال16:57:52
0.2342 ریال15:02:58
0.2342 ریال15:02:58
0.2341 ریال14:42:39
0.2344 ریال14:21:48
0.2343 ریال13:56:42
0.2344 ریال13:42:51
0.2343 ریال13:21:56
0.2345 ریال12:56:47
0.2344 ریال12:42:40
0.2345 ریال12:21:47
0.2346 ریال11:24:35
0.2347 ریال10:56:36
0.2348 ریال10:42:35
0.2349 ریال5:56:23
0.235 ریال5:42:21
0.2351 ریال4:21:26
0.235 ریال3:56:25
0.2349 ریال3:42:22
0.235 ریال2:42:21
0.2349 ریال2:21:24
0.235 ریال1:56:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات