شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PLN/ARS Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / پزو آرژانتین 65.013 65 65.039 65.039 (0.06%) 0.039 ۰۱:۳۶:۰۴
زلوتی لهستان / دلار 0.2366 0.2365 0.2379 0.2378 (0.55%) 0.0013 ۱۰:۲۹:۰۵
درهم امارات / پزوی آرژانتین 17.6995 17.6995 17.7071 17.7066 (0.06%) 0.0106 ۰۹:۰۰:۳۰
/ درهم امارات 0.8687 0.8684 0.8732 0.8732 (0.43%) 0.0037 ۱۰:۲۸:۱۸
AUD/ARS 39.5395 39.5395 39.999 39.999 (1.05%) 0.414 ۱۰:۲۸:۱۸
PLN/AUD 0.3887 0.3864 0.3892 0.3866 (0.52%) 0.002 ۱۰:۲۸:۱۹
BRL/ARS 12.26 12.2507 12.3274 12.3042 (0.18%) 0.0222 ۰۱:۴۲:۱۴
CAD/ARS 46.0731 46.0258 46.3142 46.3142 (0.56%) 0.2574 ۱۰:۲۸:۱۸
CHF/ARS 66.435 66.4341 66.6861 66.6861 (0.36%) 0.2375 ۱۰:۲۸:۱۵
یورو / 70.135 70.122 70.5023 70.5023 (0.45%) 0.3153 ۱۰:۲۸:۱۷
GBP/ARS 79.625 79.3216 79.9329 79.9329 (0.05%) 0.0431 ۱۰:۲۸:۱۸
HKD/ARS 8.3854 8.3854 8.3909 8.3885 (0.03%) 0.0027 ۱۰:۲۸:۱۶
JPY/ARS 0.5958 0.5953 0.598 0.598 (0.34%) 0.002 ۱۰:۲۸:۱۷
SGD/ARS 45.3562 45.3562 45.5296 45.5296 (0.29%) 0.1322 ۱۰:۲۸:۱۴
CNY/ARS 9.1661 9.1661 9.1955 9.1955 (0.34%) 0.0312 ۱۰:۲۸:۱۸
DKK/ARS 9.3929 9.3922 9.4411 9.4411 (0.46%) 0.0429 ۱۰:۲۸:۱۸
MXN/ARS 2.6161 2.6161 2.6498 2.6455 (0.99%) 0.026 ۱۰:۲۸:۱۸
NOK/ARS 6.2329 6.2181 6.2824 6.2824 (0.75%) 0.0466 ۱۰:۲۸:۱۸
NZD/ARS 38.5515 38.5226 38.9616 38.9616 (1.03%) 0.3971 ۱۰:۲۸:۱۸
PLN/ARS 15.3713 15.3701 15.4595 15.4595 (0.49%) 0.0749 ۱۰:۲۸:۱۸
RUB/ARS 0.8531 0.8531 0.8557 0.8557 (0.22%) 0.0019 ۰۱:۴۲:۱۵
SAR/ARS 17.2884 17.2884 17.2953 17.293 (0.05%) 0.0081 ۰۸:۴۲:۱۶
SEK/ARS 6.4142 6.4142 6.4563 6.4563 (0.62%) 0.0397 ۱۰:۲۸:۱۸
THB/ARS 1.9805 1.9778 1.9859 1.9835 (0.06%) 0.0012 ۱۰:۲۸:۱۸
TRY/ARS 9.5766 9.5711 9.6197 9.6197 (0.44%) 0.0424 ۱۰:۲۸:۱۸
TWD/ARS 2.1512 2.1511 2.1571 2.1565 (0.24%) 0.0051 ۱۰:۲۸:۱۸
VEF/ARS 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 (14.29%) 0.0001 ۰۱:۲۸:۱۳
ZAR/ARS 3.4786 3.4752 3.4921 3.4921 (0.05%) 0.0019 ۱۰:۲۸:۱۵
CLP/ARS 0.0763 0.0763 0.0765 0.0765 (0.39%) 0.0003 ۰۱:۴۲:۱۴
PYG/ARS 0 0.01 0.01 0.01 (0%) 0 ۱۸ فروردین
UYU/ARS 1.4568 1.4568 1.4571 1.4571 (0.05%) 0.0008 ۰۱:۴۲:۱۵
COP/ARS 0 0.0162 0.0164 0.0163 (0%) 0 ۱۸ فروردین
PEN/ARS 19.1509 19.1509 19.1627 19.1627 (0.06%) 0.0115 ۰۱:۴۲:۱۴
BOB/ARS 9.429 9.429 9.4328 9.4328 (0.06%) 0.0057 ۰۱:۴۲:۱۵
PLN/BBD 0.4824 0.4823 0.4849 0.4849 (0.41%) 0.002 ۱۰:۲۸:۱۹
PLN/BHD 0.0897 0.0895 0.0899 0.0897 (0.11%) 0.0001 ۱۰:۲۸:۱۹
PLN/BRL 1.2531 1.2489 1.2566 1.2566 (0.27%) 0.0034 ۱۰:۲۸:۱۹
PLN/CAD 0.3338 0.3337 0.3345 0.3338 (0.06%) 0.0002 ۰۹:۴۲:۲۰
PLN/CHF 0.2314 0.231 0.2319 0.2319 (0.13%) 0.0003 ۰۹:۴۲:۱۶
PLN/CLP 201.49 201.33 202.39 202.39 (0.19%) 0.38 ۱۰:۲۸:۲۰
PLN/CNY 1.6778 1.6773 1.682 1.682 (0.17%) 0.0028 ۱۰:۲۸:۲۰
PLN/CZK 6.0456 6.0421 6.0631 6.0478 (0.14%) 0.0084 ۱۰:۲۸:۱۸
PLN/DKK 1.6368 1.626 1.6392 1.6388 (0.07%) 0.0012 ۱۰:۰۷:۲۰
PLN/EGP 3.7364 3.7359 3.7556 3.7556 (0.43%) 0.016 ۱۰:۲۸:۲۰
PLN/EUR 0.2192 0.2191 0.2194 0.2194 (0.05%) 0.0001 ۰۸:۴۲:۱۷
PLN/GBP 0.1932 0.1932 0.1937 0.1935 (0.47%) 0.0009 ۱۰:۰۷:۲۳
PLN/HKD 1.8332 1.8329 1.8431 1.8431 (0.45%) 0.0083 ۱۰:۲۸:۲۳
PLN/HUF 79.75 79.456 80.062 79.836 (0.02%) 0.014 ۱۰:۲۸:۱۶
PLN/IDR 3888.95 3884.85 3912.48 3912.48 (0.52%) 20.17 ۱۰:۲۸:۲۱
PLN/INR 17.97 17.97 18.04 18.04 (0.28%) 0.05 ۱۰:۲۸:۲۱
PLN/ISK 34.11 34.11 34.15 34.15 (0.09%) 0.03 ۰۹:۴۲:۲۲
PLN/JMD 32.4 32.39 32.56 32.56 (0.4%) 0.13 ۱۰:۲۸:۲۲
PLN/JOD 0.1679 0.1679 0.1688 0.1688 (0.48%) 0.0008 ۱۰:۲۸:۲۲
PLN/JPY 25.8059 25.795 25.879 25.8576 (0.13%) 0.0341 ۱۰:۲۸:۱۷
PLN/KES 25.14 25.13 25.24 25.21 (0.2%) 0.05 ۱۰:۰۷:۲۴
PLN/KRW 290.1 288.98 290.65 290.65 (0.15%) 0.44 ۱۰:۲۸:۲۳
PLN/LBP 359.13 359.05 360.99 360.99 (0.43%) 1.53 ۱۰:۲۸:۲۲
PLN/LKR 45.76 45.75 45.99 45.99 (0.41%) 0.19 ۱۰:۲۸:۲۲
PLN/LTL 0 0.8223 0.8279 0.8223 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
PLN/MAD 2.4377 2.4352 2.444 2.4411 (0.02%) 0.0004 ۱۰:۲۸:۲۲
PLN/MXN 5.8776 5.8101 5.8776 5.8477 (0.48%) 0.0278 ۱۰:۲۸:۲۲
PLN/MYR 1.0325 1.0292 1.0354 1.0354 (0.19%) 0.002 ۱۰:۲۸:۲۳
PLN/NAD 4.4232 4.4167 4.444 4.4311 (0.46%) 0.0202 ۱۰:۲۸:۲۳
PLN/NOK 2.4664 2.46 2.4874 2.4617 (0.24%) 0.0059 ۱۰:۲۸:۱۶
PLN/NPR 28.84 28.81 28.93 28.85 (0.03%) 0.01 ۱۰:۲۸:۲۳
PLN/NZD 0.3988 0.397 0.3994 0.397 (0.48%) 0.0019 ۱۰:۲۸:۲۳
PLN/OMR 0.0912 0.0911 0.0916 0.0916 (0.55%) 0.0005 ۱۰:۲۸:۲۳
PLN/PAB 0.2365 0.2365 0.2377 0.2377 (0.42%) 0.001 ۱۰:۲۸:۲۳
PLN/PHP 11.94 11.94 12.04 12.04 (0.58%) 0.07 ۱۰:۲۸:۲۳
PLN/PKR 39.73 39.72 39.93 39.93 (0.43%) 0.17 ۱۰:۲۸:۲۳
PLN/QAR 0.8665 0.8616 0.8766 0.8657 (0.18%) 0.0016 ۱۰:۲۸:۲۳
PLN/RON 1.0585 1.0585 1.0611 1.0611 (0.22%) 0.0023 ۱۰:۲۸:۲۳
PLN/RUB 18 17.97 18.07 18.07 (0.28%) 0.05 ۱۰:۲۸:۲۳
PLN/SAR 0.8896 0.8895 0.8945 0.8945 (0.46%) 0.0041 ۱۰:۲۸:۲۳
PLN/SEK 2.3962 2.3947 2.4014 2.3956 (0.13%) 0.003 ۱۰:۲۸:۱۵
PLN/SGD 0.3389 0.3387 0.3398 0.3397 (0.21%) 0.0007 ۰۹:۴۲:۲۳
PLN/THB 7.77 7.75 7.8 7.8 (0.52%) 0.04 ۱۰:۲۸:۲۳
PLN/TRY 1.6055 1.6 1.6091 1.6077 (0.12%) 0.0019 ۱۰:۲۸:۲۳
PLN/TWD 7.16 7.15 7.17 7.17 (0.28%) 0.02 ۰۹:۴۲:۲۳
PLN/VEF 20493.5212 20493.2788 21827.3581 21827.3581 (6.49%) 1329.7166 ۱۰:۲۸:۲۳
PLN/XAF 143.62 143.6 144.45 144.45 (0.59%) 0.85 ۱۰:۲۸:۲۳
PLN/XCD 0.6432 0.6431 0.6465 0.6465 (0.53%) 0.0034 ۱۰:۲۸:۲۳
PLN/XOF 144.35 144.35 145.1 145.1 (0.48%) 0.7 ۱۰:۲۸:۲۳
PLN/ZAR 4.4214 4.4165 4.4448 4.4304 (0.56%) 0.0247 ۱۰:۲۸:۲۳
PLN/UAH 6.4182 6.4176 6.4527 6.4527 (0.51%) 0.0327 ۱۰:۲۸:۲۳
HUF/ARS 0 0.1392 0.1398 0.1393 (0%) 0 ۵ مهر
XAG/ARS 932.5 932.5 932.5 932.5 (0.2%) 1.87 ۰۳:۱۴:۱۰
XAU/ARS 105087.8 105087.8 105087.8 105087.8 (0.04%) 37.6 ۰۳:۱۴:۱۱
PLN/COP 0 834.25 834.85 834.25 (0%) 0 ۲ مرداد
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی