شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زلوتی لهستان / درهم امارات

  • نرخ فعلی:0.9365
  • بالاترین قیمت روز:0.9438
  • پایین ترین قیمت روز:0.9332
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9384
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۱۴:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.9392
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.29%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0027

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / درهم امارات در روز جاری

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / درهم امارات در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9365 ریال19:14:20
0.9362 ریال19:00:36
0.9362 ریال19:00:36
0.9356 ریال18:56:20
0.9359 ریال18:42:21
0.9362 ریال18:35:23
0.9362 ریال18:35:23
0.9361 ریال18:28:20
0.9377 ریال18:14:19
0.938 ریال18:07:23
0.9375 ریال18:00:50
0.9375 ریال18:00:50
0.9366 ریال17:49:18
0.9359 ریال17:42:20
0.9357 ریال17:35:22
0.9357 ریال17:35:22
0.937 ریال17:28:19
0.9378 ریال17:21:18
0.9355 ریال17:14:19
0.9384 ریال17:07:21
0.9381 ریال17:00:45
0.9381 ریال17:00:43
0.9371 ریال16:56:19
0.9367 ریال16:49:18
0.9369 ریال16:42:22
0.9373 ریال16:35:21
0.9373 ریال16:35:21
0.9361 ریال16:28:20
0.9358 ریال16:21:19
0.9361 ریال16:14:18
0.9359 ریال16:07:20
0.9362 ریال16:00:45
0.9362 ریال16:00:45
0.935 ریال15:56:20
0.9347 ریال15:49:19
0.9342 ریال15:42:21
0.9339 ریال15:28:19
0.9335 ریال15:21:20
0.9341 ریال15:14:18
0.9332 ریال15:00:35
0.9332 ریال15:00:35
0.9337 ریال14:56:20
0.9336 ریال14:49:18
0.9358 ریال14:42:20
0.935 ریال14:35:19
0.935 ریال14:35:19
0.9352 ریال14:28:20
0.9354 ریال14:14:17
0.9343 ریال14:00:45
0.9343 ریال14:00:44
0.9362 ریال13:56:21
0.9354 ریال13:49:17
0.9353 ریال13:42:20
0.9361 ریال13:35:19
0.9361 ریال13:35:19
0.9371 ریال13:28:20
0.938 ریال13:21:19
0.9379 ریال13:14:17
0.9385 ریال13:07:20
0.9387 ریال13:00:33
0.9387 ریال13:00:32
0.9392 ریال12:56:19
0.9402 ریال12:49:17
0.9394 ریال12:42:18
0.941 ریال12:35:18
0.941 ریال12:35:18
0.9411 ریال12:28:20
0.9416 ریال12:21:18
0.9418 ریال12:14:18
0.9427 ریال12:00:42
0.9427 ریال12:00:42
0.9432 ریال11:56:19
0.9434 ریال11:49:17
0.9436 ریال11:42:19
0.9433 ریال11:35:19
0.9433 ریال11:35:19
0.9429 ریال11:28:19
0.9434 ریال11:21:19
0.9437 ریال11:14:17
0.9434 ریال11:07:18
0.9433 ریال11:00:31
0.9433 ریال11:00:30
0.9428 ریال10:56:18
0.9433 ریال10:49:17
0.9438 ریال10:42:20
0.9416 ریال10:35:19
0.9416 ریال10:35:18
0.9423 ریال10:28:19
0.9405 ریال10:21:18
0.9402 ریال10:14:17
0.9407 ریال9:42:18
0.9412 ریال9:35:19
0.9412 ریال9:35:18
0.9408 ریال9:21:18
0.9413 ریال9:14:17
0.9401 ریال9:07:19
0.9404 ریال9:02:12
0.9404 ریال9:02:12
0.9399 ریال8:56:20
0.9397 ریال8:49:18
0.9399 ریال8:42:18
0.9397 ریال8:28:18
0.9394 ریال8:14:18
0.9392 ریال8:00:40
0.9392 ریال8:00:39
0.9393 ریال7:56:19
0.9391 ریال7:49:17
0.939 ریال7:42:18
0.9389 ریال7:35:18
0.9389 ریال7:35:18
0.939 ریال7:28:19
0.9385 ریال7:21:17
0.9387 ریال7:14:17
0.9385 ریال7:07:19
0.9386 ریال7:00:37
0.9386 ریال7:00:36
0.9385 ریال6:56:19
0.9386 ریال6:28:20
0.9388 ریال6:07:20
0.9386 ریال5:56:20
0.939 ریال5:49:18
0.9391 ریال5:35:21
0.9391 ریال5:35:20
0.9393 ریال5:28:18
0.9394 ریال5:21:19
0.9393 ریال5:14:17
0.9392 ریال5:07:18
0.9396 ریال5:00:27
0.9396 ریال5:00:26
0.9391 ریال4:49:17
0.9392 ریال4:42:18
0.9393 ریال4:35:19
0.9393 ریال4:35:18
0.9391 ریال4:14:16
0.9394 ریال4:00:33
0.9394 ریال4:00:32
0.9393 ریال3:56:18
0.9391 ریال3:49:17
0.9389 ریال3:42:19
0.9387 ریال3:35:18
0.9387 ریال3:35:17
0.9388 ریال3:28:18
0.939 ریال3:14:18
0.9391 ریال3:07:17
0.9389 ریال3:00:35
0.9389 ریال3:00:35
0.9387 ریال2:56:18
0.9388 ریال2:49:17
0.9383 ریال2:21:16
0.9382 ریال2:14:17
0.938 ریال2:07:18
0.9381 ریال2:00:45
0.9381 ریال2:00:44
0.938 ریال1:56:18
0.9379 ریال1:49:17
0.9385 ریال1:42:21
0.9386 ریال1:28:19
0.9384 ریال1:21:18
0.9383 ریال1:14:18
0.9384 ریال0:56:17
0.9382 ریال0:49:16
0.9379 ریال0:42:20
0.9382 ریال0:35:19
0.9382 ریال0:35:18
0.9385 ریال0:28:17
0.9384 ریال0:14:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی