شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط

انس پلاتین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 732 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.55 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 727 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.55 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 883 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 145.45 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 902 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 164.45 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.3%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی