شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

روپیه پاکستان / روپیه اندونزی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 91 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 92 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 95 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 92 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.48%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی