شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PKO Akcji Malych i Srednich Spólek

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 189 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.43 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 197 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.57 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 230 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 39.57 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 233 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 42.57 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.35%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی