iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PHP/ZAR Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / راند آفریقای جنوبی 15.2867 14.9314 15.324 14.9314 (2.41%) 0.3603 ۰۷:۰۰:۲۶
AED/ZAR 0 4.0553 4.0653 4.0643 (0%) 0 ۲۶ بهمن
AUD/ZAR 0 10.0054 10.0264 10.0264 (0%) 0 ۲۶ بهمن
ARS/ZAR 0 0.2427 0.2433 0.2433 (0%) 0 ۲۶ بهمن
BRL/ZAR 0 3.4681 3.4762 3.4737 (0%) 0 ۲۶ بهمن
BWP/ZAR 0 1.3669 1.3692 1.3692 (0%) 0 ۲۶ بهمن
CAD/ZAR 0 11.2461 11.2686 11.2686 (0%) 0 ۲۶ بهمن
CHF/ZAR 0 15.1746 15.2056 15.1972 (0%) 0 ۲۶ بهمن
PHP/CLP 0 15.67 15.67 15.67 (0%) 0 ۲۶ بهمن
CNY/ZAR 0 2.1337 2.1374 2.1374 (0%) 0 ۲۶ بهمن
PHP/CNY 0 0.1381 0.1385 0.1382 (0%) 0 ۲۵ بهمن
PHP/CZK 0 0.4542 0.4546 0.4543 (0%) 0 ۲۶ بهمن
DKK/ZAR 0 2.162 2.1663 2.1643 (0%) 0 ۲۶ بهمن
PHP/DKK 0 0.1362 0.1368 0.1364 (0%) 0 ۲۵ بهمن
PHP/EGP 0 0.3115 0.3116 0.3115 (0%) 0 ۲۶ بهمن
EUR/ZAR 0 16.1501 16.1784 16.1709 (0%) 0 ۲۶ بهمن
GBP/ZAR 0 19.4411 19.4836 19.4771 (0%) 0 ۲۶ بهمن
HKD/ZAR 0 1.9191 1.9223 1.9223 (0%) 0 ۲۶ بهمن
PHP/HKD 0 0.1536 0.1537 0.1537 (0%) 0 ۲۶ بهمن
PHP/HUF 0 6.1274 6.1299 6.1299 (0%) 0 ۲۶ بهمن
PHP/IDR 0 270.57 270.62 270.57 (0%) 0 ۲۶ بهمن
INR/ZAR 0 0.2083 0.2088 0.2087 (0%) 0 ۲۶ بهمن
PHP/INR 0 1.4148 1.415 1.4148 (0%) 0 ۲۶ بهمن
PHP/ISK 0 2.5125 2.5141 2.514 (0%) 0 ۲۶ بهمن
PHP/JMD 0 2.8157 2.8162 2.8157 (0%) 0 ۲۶ بهمن
JPY/ZAR 0 0.1357 0.136 0.136 (0%) 0 ۲۶ بهمن
PHP/JPY 0 2.1715 2.1719 2.1715 (0%) 0 ۲۶ بهمن
PHP/KES 0 1.9937 1.9941 1.9937 (0%) 0 ۲۶ بهمن
KRW/ZAR 0 1.2601 1.2627 1.2627 (0%) 0 ۲۶ بهمن
PHP/KRW 0 23.43 23.44 23.43 (0%) 0 ۲۶ بهمن
PHP/LBP 0 30.03 30.11 30.04 (0%) 0 ۲۵ بهمن
PHP/LKR 0 3.5908 3.5915 3.5908 (0%) 0 ۲۶ بهمن
PHP/MAD 0 0.1923 0.1925 0.1924 (0%) 0 ۲۶ بهمن
MXN/ZAR 0 0.8057 0.8057 0.8057 (0%) 0 ۲۷ بهمن
PHP/MXN 0 0.3668 0.3669 0.3669 (0%) 0 ۲۶ بهمن
MYR/ZAR 0 3.6001 3.6062 3.6062 (0%) 0 ۲۶ بهمن
PHP/MYR 0 0.0819 0.082 0.0819 (0%) 0 ۲۶ بهمن
PHP/NAD 0 0.2947 0.2954 0.2953 (0%) 0 ۲۶ بهمن
NOK/ZAR 0 1.6104 1.6149 1.614 (0%) 0 ۲۶ بهمن
PHP/NOK 0 0.1829 0.183 0.183 (0%) 0 ۲۶ بهمن
PHP/NPR 0 2.2593 2.2597 2.2593 (0%) 0 ۲۶ بهمن
NZD/ZAR 0 9.5906 9.6158 9.6158 (0%) 0 ۲۶ بهمن
PHP/PKR 0 3.0609 3.0615 3.0609 (0%) 0 ۲۶ بهمن
PHP/RUB 0 1.257 1.2574 1.257 (0%) 0 ۲۶ بهمن
PHP/SEK 0 0.1923 0.1923 0.1923 (0%) 0 ۲۶ بهمن
PHP/THB 0 0.6175 0.6176 0.6175 (0%) 0 ۲۶ بهمن
PHP/TRY 0 0.1198 0.1198 0.1198 (0%) 0 ۲۶ بهمن
PHP/XAF 0 11.9721 11.9744 11.9721 (0%) 0 ۲۶ بهمن
PHP/XOF 0 12.0392 12.0415 12.0392 (0%) 0 ۲۶ بهمن
PHP/ZAR 0 0.2946 0.2954 0.2953 (0%) 0 ۲۶ بهمن
PLN/ZAR 0 3.7994 3.8071 3.8055 (0%) 0 ۲۶ بهمن
RUB/ZAR 0 0.2343 0.235 0.2349 (0%) 0 ۲۶ بهمن
SAR/ZAR 0 3.9715 3.9814 3.9804 (0%) 0 ۲۶ بهمن
SEK/ZAR 0 1.5331 1.5369 1.5354 (0%) 0 ۲۶ بهمن
SGD/ZAR 0 10.7046 10.7304 10.7304 (0%) 0 ۲۶ بهمن
THB/ZAR 0 0.4773 0.4783 0.4783 (0%) 0 ۲۶ بهمن
TRY/ZAR 0 2.4622 2.4684 2.4684 (0%) 0 ۲۶ بهمن
TWD/ZAR 0 0.496 0.4971 0.4971 (0%) 0 ۲۶ بهمن
VEF/ZAR 0 0.0002 0.0002 0.0002 (0%) 0 ۱۹ دی
PHP/AUD 0.0298 0.0298 0.0298 0.0298 (0.68%) 0.0002 ۰۳:۰۷:۱۴
COP/ZAR 0 0.0045 0.0045 0.0045 (0%) 0 ۶ اسفند
CYP/ZAR 0 28.061 28.061 28.061 (0%) 0 ۶ اسفند
CZK/ZAR 0 0.6499 0.6499 0.6499 (0%) 0 ۶ اسفند
EGP/ZAR 0 0.9768 0.9768 0.9768 (0%) 0 ۷ اسفند
GHS/ZAR 0 2.8467 2.8467 2.8467 (0%) 0 ۷ اسفند
XAU/ZAR 0 25054.8 25054.8 25054.8 (0%) 0 ۷ اسفند
HUF/ZAR 0 0.0492 0.0492 0.0492 (0%) 0 ۷ اسفند
IDR/ZAR 0 0.1107 0.1107 0.1107 (0%) 0 ۷ اسفند
KES/ZAR 0 0.148 0.148 0.148 (0%) 0 ۷ اسفند
MWK/ZAR 0 0.0206 0.0206 0.0206 (0%) 0 ۷ اسفند
MUR/ZAR 0 0.3935 0.3935 0.3935 (0%) 0 ۷ اسفند
MAD/ZAR 0 1.5652 1.5652 1.5652 (0%) 0 ۷ اسفند
PHP/NZD 0 0.0309 0.0309 0.0309 (0%) 0 ۳ اسفند
NGN/ZAR 0 0.0419 0.0419 0.0419 (0%) 0 ۶ اسفند
OMR/ZAR 0 39.7258 39.7258 39.7258 (0%) 0 ۷ اسفند
PKR/ZAR 0 0.0996 0.0996 0.0996 (0%) 0 ۷ اسفند
PYG/ZAR 0 0.0023 0.0023 0.0023 (0%) 0 ۲۵ بهمن
PHP/GBP 0 0.015 0.015 0.015 (0%) 0 ۷ اسفند
PHP/USD 0.0198 0.0196 0.0198 0.0198 (1.02%) 0.0002 ۰۷:۰۰:۲۶
QAR/ZAR 0 4.2 4.2 4.2 (0%) 0 ۷ اسفند
RON/ZAR 0 3.4406 3.4406 3.4406 (0%) 0 ۷ اسفند
RWF/ZAR 0 0.0159 0.0159 0.0159 (0%) 0 ۶ اسفند
XAG/ZAR 0 280 280 280 (0%) 0 ۶ اسفند
LKR/ZAR 0 0.0841 0.0841 0.0841 (0%) 0 ۶ اسفند
SZL/ZAR 0 0.9984 0.9984 0.9984 (0%) 0 ۶ اسفند
TND/ZAR 0 5.3175 5.3175 5.3175 (0%) 0 ۶ اسفند
TZS/ZAR 0 0.0066 0.0066 0.0066 (0%) 0 ۶ اسفند
UGX/ZAR 0 0.0041 0.0041 0.0041 (0%) 0 ۲۹ بهمن
ZMW/ZAR 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 (0.15%) 0.0016 ۰۵:۰۷:۱۳
NAD/ZAR 0 0.986 0.986 0.986 (0%) 0 ۱۰ بهمن
LSL/ZAR 0 0.9833 0.9833 0.9833 (0%) 0 ۱۰ بهمن
ZMK/ZAR 0 0.0026 0.0026 0.0026 (0%) 0 ۱۰ بهمن
UYU/ZAR 0 0.4615 0.4615 0.4615 (0%) 0 ۱۰ بهمن