شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پزو فیلیپین / دلار نامبیا

  • نرخ فعلی:0.3378
  • بالاترین قیمت روز:0.3406
  • پایین ترین قیمت روز:0.3364
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3387
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۴۲:۲۷
  • نرخ روز گذشته:0.3385
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار کندل استیک پزو فیلیپین / دلار نامبیا در روز جاری

نمودار کندل استیک پزو فیلیپین / دلار نامبیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3378 ریال23:42:27
0.3377 ریال23:35:31
0.3377 ریال23:35:30
0.3378 ریال23:07:27
0.3379 ریال22:42:24
0.3377 ریال22:28:24
0.3378 ریال22:00:51
0.3378 ریال22:00:51
0.3391 ریال21:56:23
0.3392 ریال21:28:24
0.339 ریال21:14:23
0.3392 ریال20:49:23
0.3391 ریال20:14:23
0.339 ریال20:07:27
0.3389 ریال20:00:57
0.3389 ریال20:00:54
0.3388 ریال19:56:24
0.3389 ریال19:42:27
0.3388 ریال19:35:26
0.3388 ریال19:35:26
0.3389 ریال19:14:23
0.3387 ریال18:56:24
0.3388 ریال18:42:24
0.3391 ریال18:28:24
0.3392 ریال18:07:28
0.3401 ریال17:49:22
0.34 ریال17:35:27
0.34 ریال17:35:26
0.3403 ریال17:21:19
0.3402 ریال17:14:23
0.3403 ریال17:07:24
0.3406 ریال17:00:57
0.3406 ریال17:00:57
0.3401 ریال16:56:22
0.34 ریال16:28:23
0.3398 ریال16:21:21
0.3399 ریال16:14:21
0.3401 ریال16:00:53
0.3401 ریال16:00:53
0.3386 ریال15:42:24
0.3385 ریال15:21:22
0.339 ریال15:07:22
0.3387 ریال15:00:43
0.3387 ریال15:00:43
0.3384 ریال14:56:22
0.3389 ریال14:49:21
0.3382 ریال14:42:23
0.3381 ریال14:35:21
0.3381 ریال14:35:21
0.3379 ریال14:28:23
0.3381 ریال14:21:21
0.3378 ریال14:14:20
0.3381 ریال14:07:24
0.338 ریال14:00:53
0.338 ریال14:00:52
0.3378 ریال13:56:23
0.3379 ریال13:49:20
0.3381 ریال13:42:23
0.3378 ریال13:35:22
0.3378 ریال13:35:22
0.3376 ریال13:28:23
0.3369 ریال13:21:22
0.3373 ریال13:14:20
0.3367 ریال13:00:42
0.3367 ریال13:00:41
0.3369 ریال12:56:22
0.3368 ریال12:49:20
0.3364 ریال12:42:21
0.3365 ریال12:28:23
0.3368 ریال12:21:21
0.3367 ریال12:14:21
0.3374 ریال12:07:26
0.3373 ریال12:00:57
0.3373 ریال12:00:56
0.3374 ریال11:56:23
0.338 ریال11:49:20
0.3386 ریال11:42:22
0.3381 ریال11:35:23
0.3381 ریال11:35:22
0.3386 ریال11:21:22
0.3384 ریال11:14:20
0.3385 ریال11:00:37
0.3385 ریال11:00:36
0.3386 ریال10:56:20
0.3387 ریال10:49:20
0.3386 ریال10:42:23
0.3383 ریال10:35:22
0.3383 ریال10:35:21
0.3389 ریال10:28:22
0.3384 ریال10:21:20
0.3385 ریال10:14:20
0.3384 ریال10:00:41
0.3384 ریال10:00:41
0.3385 ریال9:56:20
0.3386 ریال9:49:19
0.3383 ریال9:42:21
0.3387 ریال9:21:20
0.3388 ریال9:02:16
0.3388 ریال9:02:16
0.3384 ریال8:56:22
0.339 ریال8:42:21
0.3388 ریال8:28:21
0.3389 ریال8:21:20
0.3391 ریال8:00:45
0.3391 ریال8:00:45
0.339 ریال7:56:22
0.3388 ریال7:49:20
0.3389 ریال7:42:20
0.3386 ریال7:35:20
0.3386 ریال7:35:20
0.3387 ریال7:28:22
0.3384 ریال7:21:19
0.3385 ریال7:14:20
0.3386 ریال7:07:21
0.3385 ریال6:49:21
0.3386 ریال6:28:23
0.3385 ریال6:07:23
0.3384 ریال6:00:56
0.3384 ریال6:00:51
0.3383 ریال5:49:21
0.3385 ریال5:42:22
0.3386 ریال5:35:24
0.3386 ریال5:35:23
0.3384 ریال5:21:21
0.3385 ریال5:14:20
0.3384 ریال5:00:32
0.3384 ریال5:00:31
0.3383 ریال4:49:20
0.3385 ریال4:28:20
0.3384 ریال4:21:19
0.3385 ریال4:14:19
0.3383 ریال3:49:19
0.338 ریال3:35:19
0.338 ریال3:35:19
0.3379 ریال3:21:18
0.338 ریال3:14:20
0.3379 ریال3:07:20
0.338 ریال2:42:20
0.3383 ریال2:35:19
0.3383 ریال2:35:18
0.3382 ریال2:28:21
0.3381 ریال1:56:20
0.3379 ریال1:49:19
0.3385 ریال1:42:24
0.3391 ریال1:35:21
0.3391 ریال1:35:20
0.3389 ریال1:28:22
0.3388 ریال1:14:21
0.339 ریال1:00:38
0.339 ریال1:00:38
0.3389 ریال0:35:21
0.3389 ریال0:35:21
0.3387 ریال0:28:20
0.3389 ریال0:14:20
0.3387 ریال0:07:23
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی