شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پزو فیلیپین / پزوی مکزیک

  • نرخ فعلی:0.4328
  • بالاترین قیمت روز:0.4397
  • پایین ترین قیمت روز:0.4315
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4397
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۱۴:۲۳
  • نرخ روز گذشته:0.4395
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.55%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0067

نمودار کندل استیک پزو فیلیپین / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار کندل استیک پزو فیلیپین / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4328 ریال21:14:23
0.4331 ریال21:07:23
0.4334 ریال21:00:40
0.4334 ریال21:00:40
0.4332 ریال20:56:25
0.4328 ریال20:49:23
0.4322 ریال20:42:26
0.4321 ریال20:35:26
0.4321 ریال20:35:26
0.4315 ریال20:21:23
0.4316 ریال20:07:27
0.4315 ریال20:00:57
0.4315 ریال20:00:53
0.433 ریال19:56:24
0.4329 ریال19:49:23
0.433 ریال19:42:26
0.4331 ریال19:35:26
0.4331 ریال19:35:26
0.4338 ریال19:28:25
0.4339 ریال19:21:23
0.4338 ریال19:14:23
0.4342 ریال19:00:43
0.4342 ریال19:00:43
0.4345 ریال18:56:24
0.4351 ریال18:49:23
0.4347 ریال18:42:24
0.4344 ریال18:28:24
0.4336 ریال18:14:22
0.4343 ریال18:07:28
0.4341 ریال18:01:00
0.4341 ریال18:01:00
0.434 ریال17:49:22
0.4348 ریال17:42:23
0.435 ریال17:35:26
0.435 ریال17:35:26
0.4364 ریال17:28:22
0.4355 ریال17:21:19
0.4343 ریال17:14:23
0.4365 ریال17:07:24
0.4373 ریال17:00:57
0.4373 ریال17:00:57
0.437 ریال16:56:22
0.4369 ریال16:49:21
0.4373 ریال16:42:25
0.4369 ریال16:35:24
0.4369 ریال16:35:24
0.4368 ریال16:28:23
0.4376 ریال16:21:21
0.4372 ریال16:14:21
0.4378 ریال16:07:22
0.4377 ریال15:56:23
0.4375 ریال15:49:22
0.4376 ریال15:42:24
0.438 ریال15:35:23
0.438 ریال15:35:22
0.4378 ریال15:28:22
0.438 ریال15:21:22
0.4386 ریال15:00:43
0.4386 ریال15:00:43
0.4381 ریال14:56:22
0.4383 ریال14:49:21
0.4375 ریال14:28:23
0.4371 ریال14:14:20
0.437 ریال14:00:53
0.437 ریال14:00:52
0.4367 ریال13:49:20
0.4372 ریال13:42:23
0.4367 ریال13:35:22
0.4367 ریال13:35:22
0.4374 ریال13:28:23
0.4363 ریال13:14:20
0.4365 ریال13:07:23
0.4364 ریال13:00:41
0.4364 ریال13:00:41
0.4369 ریال12:56:22
0.4362 ریال12:49:20
0.4364 ریال12:42:21
0.4365 ریال12:35:21
0.4365 ریال12:35:20
0.4363 ریال12:28:23
0.437 ریال12:14:21
0.4373 ریال12:00:57
0.4373 ریال12:00:55
0.4376 ریال11:49:20
0.4379 ریال11:42:22
0.4374 ریال11:35:23
0.4374 ریال11:35:22
0.4385 ریال11:28:22
0.4386 ریال11:21:22
0.4379 ریال11:07:21
0.4385 ریال11:00:37
0.4385 ریال11:00:36
0.438 ریال10:56:20
0.4384 ریال10:49:20
0.438 ریال10:42:23
0.4381 ریال10:35:21
0.4381 ریال10:35:21
0.4385 ریال10:28:22
0.4393 ریال10:21:20
0.4392 ریال10:14:20
0.439 ریال10:07:21
0.4386 ریال10:00:41
0.4386 ریال10:00:41
0.4385 ریال9:49:19
0.4381 ریال9:42:21
0.4383 ریال9:35:21
0.4383 ریال9:35:20
0.4386 ریال9:28:21
0.4382 ریال9:21:20
0.4387 ریال9:14:20
0.4391 ریال9:07:21
0.4395 ریال9:02:16
0.4395 ریال9:02:16
0.439 ریال8:56:22
0.4393 ریال8:42:21
0.4391 ریال8:35:23
0.4391 ریال8:35:22
0.4393 ریال8:21:20
0.4394 ریال8:14:20
0.4393 ریال8:00:45
0.4393 ریال8:00:45
0.4388 ریال7:56:22
0.439 ریال7:49:19
0.4393 ریال7:42:20
0.4389 ریال7:35:20
0.4389 ریال7:35:20
0.4387 ریال7:28:21
0.4381 ریال7:14:20
0.4387 ریال7:07:20
0.4384 ریال6:56:21
0.438 ریال6:49:21
0.4383 ریال6:42:27
0.439 ریال6:35:22
0.439 ریال6:35:21
0.4382 ریال6:28:23
0.4381 ریال6:07:23
0.4384 ریال6:00:55
0.4384 ریال6:00:51
0.438 ریال5:56:22
0.4378 ریال5:49:21
0.4382 ریال5:42:22
0.4383 ریال5:28:20
0.4382 ریال5:21:21
0.4384 ریال5:00:32
0.4384 ریال5:00:31
0.4385 ریال4:56:20
0.4383 ریال4:49:20
0.4386 ریال4:42:20
0.4389 ریال4:35:21
0.4389 ریال4:35:20
0.4385 ریال4:28:20
0.4384 ریال4:21:19
0.4386 ریال4:14:19
0.4382 ریال3:56:20
0.4383 ریال3:49:19
0.4382 ریال3:14:20
0.4383 ریال3:07:20
0.439 ریال3:00:39
0.439 ریال3:00:39
0.4391 ریال2:56:21
0.4389 ریال2:42:20
0.4396 ریال2:14:19
0.4394 ریال1:42:24
0.4396 ریال1:35:21
0.4396 ریال1:35:20
0.4391 ریال1:28:22
0.4392 ریال1:21:20
0.4394 ریال1:14:21
0.4397 ریال1:00:38
0.4397 ریال1:00:38
0.4391 ریال0:56:20
0.4393 ریال0:49:19
0.4395 ریال0:42:23
0.4394 ریال0:35:21
0.4394 ریال0:35:21
0.4393 ریال0:28:19
0.4396 ریال0:21:20
0.4394 ریال0:14:20
0.4397 ریال0:07:23
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی