شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پزو فیلیپین / درهم مراکش تقاضا

  • نرخ فعلی:0.1937
  • بالاترین قیمت روز:0.1944
  • پایین ترین قیمت روز:0.1935
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1943
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۲۸:۲۲
  • نرخ روز گذشته:0.1942
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.26%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک پزو فیلیپین / درهم مراکش تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک پزو فیلیپین / درهم مراکش تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1937 ریال15:28:22
0.1936 ریال15:21:24
0.1937 ریال15:14:21
0.1939 ریال15:07:22
0.1938 ریال14:49:22
0.1939 ریال14:42:26
0.194 ریال14:35:25
0.194 ریال14:35:24
0.1939 ریال14:28:25
0.1938 ریال14:21:24
0.1941 ریال14:14:21
0.1939 ریال14:07:26
0.1941 ریال13:56:23
0.194 ریال13:49:22
0.1941 ریال13:42:24
0.194 ریال13:28:25
0.1943 ریال13:21:25
0.1944 ریال13:14:23
0.1943 ریال13:07:25
0.194 ریال13:00:36
0.194 ریال13:00:35
0.1942 ریال12:56:24
0.194 ریال12:28:24
0.1942 ریال12:21:24
0.1939 ریال12:14:21
0.194 ریال12:07:27
0.1937 ریال11:56:23
0.1939 ریال11:49:23
0.1938 ریال11:42:25
0.1937 ریال11:35:25
0.1937 ریال11:35:25
0.194 ریال11:28:24
0.1938 ریال11:21:22
0.1937 ریال11:14:23
0.1939 ریال11:07:25
0.1935 ریال11:00:43
0.1935 ریال11:00:42
0.1938 ریال10:56:22
0.1937 ریال10:49:21
0.1935 ریال10:42:22
0.194 ریال10:35:22
0.194 ریال10:35:22
0.1938 ریال10:28:23
0.1937 ریال10:21:23
0.1936 ریال10:07:22
0.194 ریال10:00:42
0.194 ریال10:00:40
0.1938 ریال9:56:23
0.1937 ریال9:35:22
0.1937 ریال9:35:22
0.1938 ریال9:28:20
0.1937 ریال9:21:21
0.194 ریال9:14:19
0.1938 ریال8:56:42
0.1937 ریال8:49:22
0.194 ریال8:42:21
0.1941 ریال8:21:21
0.1939 ریال8:14:21
0.1941 ریال8:07:23
0.1939 ریال8:00:45
0.1939 ریال8:00:45
0.1941 ریال7:49:21
0.1939 ریال7:42:22
0.194 ریال7:35:25
0.194 ریال7:35:25
0.1941 ریال7:28:24
0.1938 ریال7:21:23
0.1941 ریال7:14:20
0.194 ریال6:49:19
0.1938 ریال6:42:26
0.194 ریال6:28:30
0.1941 ریال6:21:23
0.1942 ریال6:14:22
0.1939 ریال6:07:22
0.194 ریال6:01:00
0.194 ریال6:01:00
0.1938 ریال5:49:21
0.1939 ریال5:42:24
0.1941 ریال5:35:25
0.1941 ریال5:35:24
0.1943 ریال5:28:23
0.1942 ریال5:14:21
0.1941 ریال5:07:23
0.1943 ریال4:56:22
0.1941 ریال4:42:22
0.1943 ریال4:35:21
0.1943 ریال4:35:20
0.1941 ریال4:28:20
0.1943 ریال4:07:20
0.1941 ریال4:00:39
0.1941 ریال4:00:38
0.1943 ریال3:49:19
0.1941 ریال3:35:20
0.1941 ریال3:35:20
0.1942 ریال3:28:20
0.1941 ریال3:14:18
0.1943 ریال3:07:22
0.1941 ریال2:56:20
0.1943 ریال2:49:18
0.1941 ریال2:35:22
0.1941 ریال2:35:22
0.1942 ریال2:28:21
0.1941 ریال1:56:20
0.1942 ریال1:42:22
0.194 ریال1:35:23
0.194 ریال1:35:21
0.1941 ریال1:21:21
0.1939 ریال1:00:34
0.1939 ریال1:00:33
0.1941 ریال0:56:20
0.1942 ریال0:49:18
0.1941 ریال0:42:21
0.1943 ریال0:35:22
0.1943 ریال0:35:22
0.194 ریال0:28:21
0.1942 ریال0:21:21
0.1943 ریال0:07:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی