شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا تقاضا

  • نرخ فعلی:3.6898
  • بالاترین قیمت روز:3.693
  • پایین ترین قیمت روز:3.6753
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.29%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.686
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۰۷:۲۲
  • نرخ روز گذشته:3.6874
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0024

نمودار کندل استیک پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک پزو فیلیپین / روپیه سریلانکا تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.6898 ریال15:07:22
3.6909 ریال14:49:22
3.6929 ریال14:42:26
3.6906 ریال14:35:25
3.6906 ریال14:35:24
3.6916 ریال14:28:25
3.6896 ریال14:21:24
3.6928 ریال14:07:26
3.693 ریال13:56:23
3.692 ریال13:49:22
3.6916 ریال13:42:24
3.692 ریال13:35:26
3.692 ریال13:35:25
3.6894 ریال13:28:25
3.6909 ریال13:21:25
3.693 ریال13:14:23
3.6886 ریال13:07:25
3.6857 ریال13:00:36
3.6857 ریال13:00:35
3.6864 ریال12:56:24
3.6857 ریال12:49:21
3.6871 ریال12:42:25
3.6852 ریال12:28:24
3.6846 ریال12:21:24
3.6841 ریال12:07:28
3.6822 ریال11:56:23
3.6802 ریال11:49:23
3.6801 ریال11:42:25
3.6798 ریال11:35:25
3.6798 ریال11:35:25
3.6812 ریال11:28:24
3.6801 ریال11:21:22
3.6777 ریال11:14:23
3.6769 ریال11:07:25
3.6753 ریال11:00:43
3.6753 ریال11:00:42
3.6796 ریال10:49:21
3.6777 ریال10:42:22
3.6788 ریال10:35:22
3.6788 ریال10:35:22
3.6834 ریال10:28:23
3.6802 ریال10:21:23
3.6794 ریال10:14:20
3.6802 ریال10:07:22
3.6822 ریال10:00:41
3.6822 ریال10:00:40
3.6825 ریال9:56:23
3.6794 ریال9:49:19
3.6798 ریال9:42:21
3.6797 ریال9:35:22
3.6797 ریال9:35:22
3.6793 ریال9:28:20
3.6803 ریال9:21:21
3.6805 ریال9:14:19
3.6807 ریال9:07:24
3.6788 ریال8:56:42
3.6791 ریال8:42:21
3.6851 ریال8:35:26
3.6851 ریال8:35:26
3.685 ریال8:28:23
3.6836 ریال8:21:21
3.6856 ریال8:14:21
3.6851 ریال8:07:23
3.685 ریال7:56:23
3.6854 ریال7:42:22
3.6853 ریال7:35:25
3.6853 ریال7:35:25
3.6849 ریال7:28:24
3.6831 ریال7:21:23
3.6845 ریال7:14:20
3.6842 ریال7:07:23
3.6826 ریال6:56:23
3.6853 ریال6:49:19
3.6831 ریال6:42:26
3.6865 ریال6:35:26
3.6865 ریال6:35:25
3.6848 ریال6:28:30
3.6856 ریال6:21:23
3.6863 ریال6:14:22
3.6838 ریال6:07:22
3.6816 ریال6:01:00
3.6816 ریال6:01:00
3.6814 ریال5:56:22
3.6812 ریال5:49:21
3.6805 ریال5:42:24
3.6871 ریال3:21:19
3.6874 ریال2:07:21
3.6867 ریال1:42:22
3.6845 ریال1:35:22
3.6845 ریال1:35:21
3.6838 ریال0:56:20
3.6845 ریال0:42:21
3.686 ریال0:21:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی