شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PHP/JPY Bid

  • نرخ فعلی:2.1219
  • بالاترین قیمت روز:2.1229
  • پایین ترین قیمت روز:2.119
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.119
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۴۹:۳۰
  • نرخ روز گذشته:2.12
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0019

نمودار کندل استیک PHP/JPY Bid در روز جاری

نمودار کندل استیک PHP/JPY Bid در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.1219 ریال22:49:30
2.1217 ریال22:42:30
2.1219 ریال22:07:35
2.1217 ریال21:35:36
2.1217 ریال21:35:36
2.1215 ریال21:14:31
2.1217 ریال21:07:31
2.1215 ریال20:49:32
2.1212 ریال20:42:33
2.1214 ریال20:35:34
2.1214 ریال20:35:33
2.1216 ریال20:28:31
2.1213 ریال20:21:33
2.1209 ریال20:07:32
2.1211 ریال20:00:57
2.1211 ریال20:00:55
2.1213 ریال19:56:34
2.1211 ریال19:49:29
2.1209 ریال19:35:38
2.1209 ریال19:35:35
2.1207 ریال19:21:34
2.1209 ریال19:14:31
2.1207 ریال18:56:35
2.1211 ریال18:35:35
2.1211 ریال18:35:34
2.1209 ریال18:28:32
2.1211 ریال18:21:33
2.1209 ریال18:07:33
2.1212 ریال18:01:01
2.1212 ریال18:01:00
2.1211 ریال17:42:33
2.1209 ریال17:35:35
2.1209 ریال17:35:34
2.1211 ریال17:28:30
2.1209 ریال17:21:33
2.1207 ریال17:14:29
2.1205 ریال17:07:33
2.121 ریال16:49:28
2.1208 ریال16:42:31
2.121 ریال16:35:32
2.121 ریال16:35:32
2.1212 ریال16:28:27
2.1214 ریال16:14:27
2.1215 ریال15:56:29
2.1216 ریال15:49:28
2.1214 ریال15:35:31
2.1214 ریال15:35:29
2.1215 ریال15:28:27
2.1211 ریال15:14:26
2.1212 ریال15:00:44
2.1212 ریال15:00:43
2.1214 ریال14:56:28
2.1218 ریال14:42:30
2.122 ریال14:35:33
2.122 ریال14:35:33
2.1221 ریال14:07:31
2.1223 ریال13:49:26
2.1225 ریال13:42:23
2.1223 ریال13:35:24
2.1223 ریال13:35:23
2.1221 ریال13:14:23
2.1223 ریال13:07:22
2.1221 ریال12:56:22
2.1219 ریال12:49:22
2.1217 ریال12:42:21
2.1219 ریال12:35:23
2.1219 ریال12:35:23
2.1216 ریال12:28:21
2.1217 ریال12:14:21
2.1214 ریال12:07:24
2.1217 ریال11:56:21
2.1216 ریال11:49:21
2.1212 ریال11:42:21
2.1214 ریال11:35:22
2.1214 ریال11:35:21
2.1212 ریال11:28:17
2.1217 ریال11:14:17
2.1214 ریال11:00:27
2.1214 ریال11:00:26
2.1217 ریال10:56:16
2.1219 ریال10:49:15
2.1221 ریال10:42:15
2.1217 ریال10:28:15
2.1214 ریال10:21:15
2.1212 ریال10:14:14
2.1214 ریال10:07:16
2.1212 ریال9:56:17
2.1206 ریال9:49:14
2.1212 ریال9:42:15
2.1208 ریال9:35:16
2.1208 ریال9:35:15
2.1214 ریال9:28:13
2.1216 ریال9:21:14
2.1217 ریال9:07:15
2.1219 ریال8:56:15
2.1221 ریال8:21:16
2.1216 ریال8:07:15
2.1214 ریال7:56:16
2.1217 ریال7:49:15
2.1219 ریال7:42:15
2.1216 ریال7:36:18
2.1216 ریال7:36:12
2.1212 ریال7:21:15
2.121 ریال6:56:15
2.1206 ریال6:42:15
2.1204 ریال6:35:22
2.1204 ریال6:35:22
2.1206 ریال6:21:14
2.1204 ریال6:14:15
2.1208 ریال6:07:16
2.1206 ریال6:00:30
2.1206 ریال6:00:29
2.1204 ریال5:56:15
2.121 ریال5:49:14
2.1208 ریال5:42:16
2.121 ریال5:28:15
2.1217 ریال5:21:15
2.1219 ریال5:14:13
2.1223 ریال5:07:15
2.1227 ریال4:56:14
2.1223 ریال4:28:14
2.1229 ریال4:21:14
2.1225 ریال4:14:13
2.1219 ریال4:07:13
2.1217 ریال4:00:23
2.1217 ریال4:00:23
2.1214 ریال3:56:14
2.1212 ریال3:35:15
2.1212 ریال3:35:14
2.1214 ریال3:28:13
2.1208 ریال3:14:13
2.121 ریال3:07:15
2.1212 ریال2:56:15
2.121 ریال2:49:13
2.1202 ریال2:42:14
2.1198 ریال2:35:14
2.1198 ریال2:35:13
2.119 ریال2:28:13
2.1196 ریال2:21:14
2.1198 ریال2:14:12
2.1194 ریال2:07:13
2.1192 ریال1:56:14
2.1198 ریال1:49:12
2.119 ریال1:42:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی