شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PHP/INR Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / روپیه هند 75.43 75.41 75.43 75.43 (0.03%) 0.02 ۰۱:۰۱:۰۶
درهم امارات / روپیه هند 20.54 20.54 20.54 20.54 (0.05%) 0.01 ۰۱:۰۷:۱۲
AUD/INR 46.475 46.475 46.586 46.555 (0.2%) 0.095 ۰۳:۲۸:۱۴
ARS/INR 0 1.17 1.18 1.17 (0%) 0 ۱۱ فروردین
BHD/INR 200.2389 200.2389 200.2389 200.2389 (0.03%) 0.0531 ۰۱:۰۷:۱۵
BRL/INR 14.57 14.52 14.57 14.52 (0.21%) 0.03 ۰۱:۴۲:۱۶
CAD/INR 53.301 53.21 53.339 53.21 (0.12%) 0.065 ۰۳:۲۸:۱۴
CHF/INR 78.667 78.659 78.729 78.671 (0.04%) 0.029 ۰۳:۲۸:۱۳
PHP/CLP 16.89 16.89 16.9 16.89 (0.06%) 0.01 ۰۱:۴۲:۱۶
CNY/INR 10.6235 10.6235 10.6235 10.6235 (0.03%) 0.0028 ۰۱:۰۷:۱۴
PHP/CNY 0.1395 0.1394 0.1395 0.1395 (0.07%) 0.0001 ۰۲:۲۸:۱۵
PHP/CZK 0.486 0.4854 0.4863 0.4855 (0.14%) 0.0007 ۰۲:۲۸:۱۵
DKK/INR 11.1504 11.1504 11.1659 11.157 (0.09%) 0.0096 ۰۳:۲۸:۱۴
PHP/DKK 0.1328 0.1327 0.1329 0.1328 (0.08%) 0.0001 ۰۳:۰۷:۱۱
PHP/EGP 0.3104 0.3102 0.3104 0.3103 (0.03%) 0.0001 ۰۲:۲۸:۱۵
EUR/INR 83.275 83.275 83.395 83.32 (0.06%) 0.052 ۰۳:۲۸:۱۴
GBP/INR 93.501 93.443 93.677 93.556 (0.07%) 0.07 ۰۳:۲۸:۱۴
HKD/INR 9.7256 9.7249 9.728 9.7276 (0.01%) 0.001 ۰۳:۲۸:۱۴
PHP/HKD 0.1523 0.1523 0.1523 0.1523 (0.07%) 0.0001 ۰۰:۰۷:۱۹
HUF/INR 0.2321 0.2314 0.2325 0.2322 (0.13%) 0.0003 ۰۳:۲۸:۱۶
PHP/HUF 6.3807 6.3751 6.3966 6.3815 (0.07%) 0.0046 ۰۳:۲۸:۱۶
IDR/INR 0 0.0046 0.0047 0.0046 (0%) 0 ۱۱ فروردین
PHP/IDR 321.03 321.03 321.22 321.06 (0.03%) 0.09 ۰۲:۲۸:۱۵
JPY/INR 0.6993 0.6993 0.7004 0.6997 (0.11%) 0.0008 ۰۳:۲۸:۱۴
KRW/INR 0 0.0613 0.0621 0.0616 (0%) 0 ۱۱ فروردین
MYR/INR 17.44 17.44 17.44 17.44 (0.02%) 0.004 ۰۱:۰۷:۱۴
NOK/INR 7.1485 7.1485 7.2119 7.2089 (0.96%) 0.0687 ۰۳:۲۸:۱۴
NZD/INR 45.276 45.276 45.424 45.424 (0.28%) 0.125 ۰۳:۰۷:۱۲
SEK/INR 7.5288 7.5128 7.5416 7.5331 (0.2%) 0.0147 ۰۳:۲۸:۱۳
SGD/INR 52.968 52.963 53.008 52.989 (0.03%) 0.018 ۰۳:۰۷:۱۱
THB/INR 2.3104 2.3081 2.311 2.3096 (0%) 0 ۰۳:۰۷:۱۰
TWD/INR 2.4904 2.49 2.4923 2.4914 (0.05%) 0.0012 ۰۳:۲۸:۱۲
ZAR/INR 4.2109 4.2067 4.2148 4.2072 (0.01%) 0.0003 ۰۳:۲۸:۱۳
ISK/INR 0.5362 0.5362 0.5369 0.5364 (0.13%) 0.0007 ۰۳:۲۸:۱۶
MXN/INR 3.1224 3.1224 3.1741 3.1627 (1.77%) 0.0549 ۰۳:۲۸:۱۶
PHP/INR 1.4807 1.4807 1.4819 1.4812 (0.05%) 0.0008 ۰۲:۲۸:۱۶
PKR/INR 0.4532 0.4532 0.4565 0.456 (0.44%) 0.002 ۰۲:۴۹:۱۶
PLN/INR 18.35 18.33 18.37 18.33 (0%) 0 ۰۲:۴۹:۱۶
RUB/INR 0.9475 0.9475 0.9507 0.9507 (0.37%) 0.0035 ۰۱:۲۸:۱۶
SAR/INR 20.08 20.08 20.08 20.08 (0.05%) 0.01 ۰۱:۰۷:۱۷
TRY/INR 11.48 11.46 11.49 11.48 (0.09%) 0.01 ۰۳:۲۸:۱۶
VEF/INR 0 0.6 0.6 0.6 (0%) 0 ۱۵ تیر
PHP/ISK 2.7648 2.7617 2.7666 2.7641 (0.05%) 0.0013 ۰۳:۰۷:۱۵
PHP/JMD 2.6731 2.672 2.6747 2.672 (0%) 0 ۰۳:۲۸:۱۶
PHP/JPY 2.1186 2.1096 2.12 2.1188 (0.09%) 0.0019 ۰۳:۲۸:۱۳
PHP/KES 2.0577 2.0577 2.0589 2.0579 (0.03%) 0.0006 ۰۲:۲۸:۱۶
PHP/KRW 24.07 24.05 24.07 24.05 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۱۷
PHP/LBP 29.82 29.82 29.83 29.82 (0.03%) 0.01 ۰۱:۴۲:۱۷
PHP/LKR 3.7012 3.7012 3.7033 3.7015 (0.03%) 0.0011 ۰۲:۲۸:۱۶
PHP/MAD 0.1974 0.1974 0.1976 0.1974 (0.05%) 0.0001 ۰۳:۲۸:۱۶
PHP/MXN 0.4742 0.4671 0.4745 0.4689 (1.66%) 0.0078 ۰۳:۲۸:۱۷
PHP/MYR 0.0853 0.0852 0.0853 0.0852 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۱۸
PHP/NAD 0.3523 0.3519 0.3526 0.3525 (0%) 0 ۰۳:۲۸:۱۷
PHP/NOK 0.2073 0.2071 0.2079 0.2075 (0%) 0 ۰۳:۲۸:۱۷
PHP/NPR 2.3756 2.3756 2.377 2.3758 (0.03%) 0.0007 ۰۲:۲۸:۱۶
PHP/PKR 3.2776 3.2564 3.2796 3.2564 (0.63%) 0.0206 ۰۲:۴۹:۱۷
PHP/RUB 1.5634 1.5578 1.5634 1.5579 (0.32%) 0.005 ۰۲:۲۸:۱۶
PHP/SEK 0.1968 0.1967 0.1975 0.1975 (0.25%) 0.0005 ۰۲:۴۹:۱۷
PHP/THB 0.6415 0.6414 0.6421 0.6417 (0.06%) 0.0004 ۰۳:۲۸:۱۷
PHP/TRY 0.1291 0.129 0.1294 0.1292 (0%) 0 ۰۳:۲۸:۱۷
PHP/XAF 11.6359 11.6359 11.6427 11.637 (0.03%) 0.0034 ۰۲:۲۸:۱۶
PHP/XOF 11.7023 11.7023 11.7289 11.7035 (0.03%) 0.0035 ۰۲:۲۸:۱۶
PHP/ZAR 0.3522 0.352 0.3526 0.3526 (0.09%) 0.0003 ۰۳:۲۸:۱۷
PHP/AUD 0.0318 0.0318 0.0318 0.0318 (0.63%) 0.0002 ۰۳:۰۷:۱۱
CNH/INR 0 10.606 10.606 10.606 (0%) 0 ۹ فروردین
XAU/INR 0 121348.4 121348.4 121348.4 (0%) 0 ۹ فروردین
XAG/INR 0 1080.62 1080.62 1080.62 (0%) 0 ۹ فروردین
PHP/NZD 0 0.0323 0.0323 0.0323 (0%) 0 ۹ فروردین
PHP/GBP 0 0.0157 0.0157 0.0157 (0%) 0 ۹ فروردین
PHP/USD 0.0197 0.0196 0.0197 0.0196 (0%) 0 ۰۱:۳۵:۱۲
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی