شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PHP/HUF Bid

  • نرخ فعلی:6.3413
  • بالاترین قیمت روز:6.3481
  • پایین ترین قیمت روز:6.3233
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.3239
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۵۶:۳۰
  • نرخ روز گذشته:6.3199
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0214

نمودار کندل استیک PHP/HUF Bid در روز جاری

نمودار کندل استیک PHP/HUF Bid در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.3413 ریال22:56:30
6.3415 ریال22:49:30
6.3421 ریال22:42:30
6.3415 ریال22:35:32
6.3415 ریال22:35:31
6.3419 ریال22:28:28
6.3423 ریال22:21:27
6.3417 ریال22:14:27
6.3423 ریال22:07:35
6.3425 ریال22:00:53
6.3425 ریال22:00:52
6.3431 ریال21:56:31
6.3433 ریال21:42:31
6.3464 ریال21:35:36
6.3464 ریال21:35:36
6.3448 ریال21:28:31
6.3454 ریال21:21:28
6.3448 ریال21:14:30
6.344 ریال21:07:30
6.3436 ریال20:56:31
6.3419 ریال20:49:31
6.3408 ریال20:42:32
6.341 ریال20:35:34
6.341 ریال20:35:32
6.3408 ریال20:28:31
6.3406 ریال20:21:33
6.3391 ریال20:14:31
6.34 ریال20:07:32
6.343 ریال20:00:56
6.343 ریال20:00:54
6.342 ریال19:56:33
6.3457 ریال19:49:28
6.3461 ریال19:42:32
6.3414 ریال19:35:37
6.3414 ریال19:35:35
6.3422 ریال19:28:33
6.3454 ریال19:21:34
6.3411 ریال19:14:31
6.3463 ریال19:07:33
6.3461 ریال18:56:34
6.3473 ریال18:49:28
6.3481 ریال18:42:33
6.3402 ریال18:35:35
6.3402 ریال18:35:34
6.3398 ریال18:28:31
6.3412 ریال18:21:32
6.3394 ریال18:14:30
6.3393 ریال18:07:32
6.3389 ریال18:01:00
6.3389 ریال18:01:00
6.3413 ریال17:56:32
6.3374 ریال17:49:27
6.3366 ریال17:42:33
6.3346 ریال17:35:35
6.3346 ریال17:35:33
6.3348 ریال17:28:29
6.3366 ریال17:21:33
6.3338 ریال17:14:29
6.3356 ریال17:07:33
6.3324 ریال16:56:30
6.333 ریال16:49:28
6.3306 ریال16:42:30
6.3278 ریال16:35:31
6.3278 ریال16:35:31
6.3345 ریال16:21:30
6.3339 ریال16:14:27
6.3313 ریال16:07:28
6.337 ریال16:00:54
6.337 ریال16:00:54
6.3358 ریال15:56:28
6.3347 ریال15:49:28
6.3367 ریال15:42:30
6.333 ریال15:35:30
6.333 ریال15:35:28
6.3288 ریال15:28:27
6.3313 ریال15:21:28
6.3317 ریال15:14:25
6.3326 ریال15:07:27
6.3324 ریال15:00:43
6.3324 ریال15:00:42
6.3281 ریال14:56:27
6.3349 ریال14:42:29
6.3363 ریال14:35:32
6.3363 ریال14:35:32
6.3323 ریال14:28:25
6.3366 ریال14:21:27
6.3378 ریال14:14:25
6.3382 ریال14:07:30
6.3396 ریال13:56:27
6.3392 ریال13:49:25
6.3394 ریال13:42:27
6.339 ریال13:35:28
6.339 ریال13:35:27
6.3402 ریال13:28:26
6.3442 ریال13:21:27
6.343 ریال13:14:26
6.3454 ریال13:07:25
6.3459 ریال13:00:42
6.3459 ریال13:00:39
6.3455 ریال12:56:26
6.3461 ریال12:49:25
6.3457 ریال12:42:24
6.344 ریال12:35:27
6.344 ریال12:35:27
6.3428 ریال12:28:24
6.345 ریال12:21:25
6.3455 ریال12:14:23
6.339 ریال12:07:28
6.3381 ریال11:56:24
6.3335 ریال11:49:24
6.3312 ریال11:42:24
6.3306 ریال11:35:26
6.3306 ریال11:35:25
6.3333 ریال11:28:20
6.3306 ریال11:21:21
6.3302 ریال11:14:21
6.3292 ریال11:07:19
6.3318 ریال11:00:37
6.3318 ریال11:00:37
6.3292 ریال10:56:20
6.3308 ریال10:49:18
6.3296 ریال10:42:19
6.3298 ریال10:35:19
6.3298 ریال10:35:19
6.3288 ریال10:28:18
6.3367 ریال10:21:19
6.3373 ریال10:14:18
6.3367 ریال10:07:19
6.3365 ریال9:56:19
6.3349 ریال9:49:16
6.3377 ریال9:42:17
6.3379 ریال9:21:17
6.3375 ریال9:14:16
6.3369 ریال9:07:18
6.3388 ریال9:00:28
6.3388 ریال9:00:28
6.3369 ریال8:56:17
6.3365 ریال8:44:44
6.3371 ریال8:35:21
6.3371 ریال8:35:19
6.3363 ریال8:28:18
6.3367 ریال8:21:19
6.3361 ریال8:14:17
6.3363 ریال8:07:19
6.3349 ریال8:00:38
6.3349 ریال8:00:38
6.3353 ریال7:56:19
6.3351 ریال7:49:18
6.3359 ریال7:42:18
6.3363 ریال7:37:01
6.3363 ریال7:37:01
6.3351 ریال7:28:18
6.3343 ریال7:21:19
6.332 ریال7:14:16
6.3318 ریال7:07:19
6.3314 ریال6:35:26
6.3314 ریال6:35:26
6.3312 ریال6:28:21
6.3314 ریال6:21:18
6.3318 ریال6:14:19
6.3298 ریال6:07:19
6.3296 ریال6:00:40
6.3296 ریال6:00:39
6.3312 ریال5:56:19
6.3282 ریال5:49:17
6.329 ریال5:42:20
6.3274 ریال5:28:18
6.3257 ریال5:21:19
6.3233 ریال5:14:17
6.3247 ریال5:07:18
6.3249 ریال4:56:17
6.3251 ریال4:42:17
6.3245 ریال4:35:17
6.3245 ریال4:35:16
6.3243 ریال4:28:17
6.3247 ریال4:21:17
6.3251 ریال4:14:15
6.3255 ریال4:07:16
6.3264 ریال4:00:29
6.3264 ریال4:00:29
6.3268 ریال3:56:17
6.3266 ریال3:49:15
6.3268 ریال3:42:17
6.3257 ریال3:28:17
6.327 ریال3:21:16
6.3272 ریال3:14:15
6.3257 ریال3:07:18
6.3296 ریال2:56:18
6.328 ریال2:49:15
6.3284 ریال2:42:17
6.3288 ریال2:35:16
6.3288 ریال2:35:16
6.3284 ریال2:28:15
6.3288 ریال2:21:15
6.3237 ریال2:14:13
6.3239 ریال2:07:15
6.3284 ریال2:00:30
6.3284 ریال2:00:30
6.3276 ریال1:56:16
6.3239 ریال1:42:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی