شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پزو فیلیپین / فورینت مجارستان تقاضا

  • نرخ فعلی:6.315
  • بالاترین قیمت روز:6.3592
  • پایین ترین قیمت روز:6.3106
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.58%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.3433
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۰۸:۱۱
  • نرخ روز گذشته:6.345
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.48%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.03

نمودار کندل استیک پزو فیلیپین / فورینت مجارستان تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک پزو فیلیپین / فورینت مجارستان تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.315 ریال18:08:11
6.3255 ریال17:57:16
6.3159 ریال17:49:57
6.3158 ریال17:43:20
6.3106 ریال17:36:17
6.3106 ریال17:36:14
6.3194 ریال17:29:14
6.3176 ریال17:22:10
6.32 ریال17:14:56
6.3231 ریال17:08:23
6.3175 ریال17:01:51
6.3175 ریال17:01:51
6.3171 ریال16:56:59
6.3164 ریال16:49:57
6.3137 ریال16:43:07
6.3155 ریال16:36:07
6.3155 ریال16:36:01
6.3218 ریال16:29:06
6.3232 ریال16:22:01
6.3271 ریال16:14:59
6.3275 ریال16:08:12
6.3263 ریال15:57:16
6.3244 ریال15:49:56
6.324 ریال15:42:59
6.3262 ریال15:36:09
6.3262 ریال15:36:09
6.3242 ریال15:29:00
6.3249 ریال15:22:01
6.3233 ریال15:14:52
6.3249 ریال15:08:08
6.323 ریال15:01:33
6.323 ریال15:01:33
6.3187 ریال14:57:04
6.3197 ریال14:49:51
6.3219 ریال14:43:07
6.3166 ریال14:36:00
6.3166 ریال14:36:00
6.3209 ریال14:28:52
6.3183 ریال14:21:57
6.3138 ریال14:14:52
6.3167 ریال14:08:01
6.3128 ریال13:56:55
6.3176 ریال13:49:51
6.3163 ریال13:42:55
6.3207 ریال13:35:58
6.3207 ریال13:35:56
6.3173 ریال13:28:48
6.3247 ریال13:21:53
6.3229 ریال13:14:47
6.3301 ریال13:07:51
6.3307 ریال13:01:28
6.3307 ریال13:01:28
6.3244 ریال12:56:49
6.3277 ریال12:49:49
6.3295 ریال12:42:48
6.3329 ریال12:35:54
6.3329 ریال12:35:53
6.3277 ریال12:28:52
6.3273 ریال12:21:49
6.3314 ریال12:14:49
6.3352 ریال12:07:52
6.3318 ریال12:02:40
6.3318 ریال12:02:39
6.3343 ریال11:56:50
6.3473 ریال11:49:40
6.3449 ریال11:42:52
6.3405 ریال11:35:50
6.3405 ریال11:35:50
6.3418 ریال11:28:26
6.3443 ریال11:21:27
6.343 ریال11:07:28
6.3445 ریال10:56:23
6.3496 ریال10:49:20
6.3517 ریال10:42:24
6.359 ریال10:35:24
6.359 ریال10:35:23
6.3558 ریال10:28:22
6.3535 ریال10:21:21
6.3545 ریال10:14:20
6.3553 ریال10:07:21
6.3573 ریال10:00:33
6.3573 ریال10:00:33
6.3571 ریال9:56:20
6.3525 ریال9:49:18
6.3502 ریال9:42:21
6.3521 ریال9:28:22
6.3512 ریال9:21:22
6.3506 ریال9:07:20
6.3545 ریال8:56:17
6.3538 ریال8:49:16
6.3528 ریال8:43:11
6.355 ریال8:35:18
6.355 ریال8:35:18
6.3551 ریال8:28:16
6.353 ریال8:21:19
6.352 ریال8:14:17
6.3534 ریال8:07:17
6.3546 ریال8:00:39
6.3546 ریال8:00:38
6.3552 ریال7:56:17
6.3515 ریال7:42:19
6.3545 ریال7:28:19
6.3569 ریال7:21:19
6.3517 ریال7:14:18
6.3535 ریال7:07:20
6.3553 ریال6:56:19
6.3574 ریال6:49:17
6.3592 ریال6:42:18
6.35 ریال6:35:20
6.35 ریال6:35:19
6.3508 ریال6:28:18
6.3553 ریال6:21:20
6.3581 ریال6:14:17
6.3539 ریال6:07:19
6.3561 ریال6:00:45
6.3561 ریال6:00:44
6.3578 ریال5:56:18
6.3515 ریال5:49:18
6.3364 ریال5:42:19
6.3421 ریال5:28:18
6.3425 ریال5:21:19
6.3456 ریال5:14:18
6.3464 ریال5:07:18
6.346 ریال5:00:27
6.346 ریال5:00:27
6.3442 ریال4:56:17
6.345 ریال4:42:17
6.3458 ریال4:35:17
6.3458 ریال4:35:16
6.3476 ریال4:28:16
6.3478 ریال4:21:17
6.3474 ریال4:14:15
6.3468 ریال4:07:18
6.3464 ریال3:56:17
6.3472 ریال3:49:15
6.3476 ریال3:35:16
6.3476 ریال3:35:16
6.3474 ریال3:28:15
6.3478 ریال3:21:18
6.3502 ریال3:07:16
6.3498 ریال3:00:24
6.3498 ریال3:00:24
6.3502 ریال2:56:17
6.35 ریال2:49:15
6.3502 ریال2:42:17
6.3488 ریال2:35:17
6.3488 ریال2:35:17
6.3482 ریال2:28:16
6.3496 ریال2:21:17
6.3494 ریال2:07:18
6.3482 ریال1:49:17
6.346 ریال1:42:18
6.3454 ریال1:35:18
6.3454 ریال1:35:17
6.3452 ریال1:28:16
6.3448 ریال1:14:16
6.345 ریال1:07:16
6.3448 ریال1:00:27
6.3448 ریال1:00:26
6.3444 ریال0:56:16
6.3446 ریال0:42:18
6.3436 ریال0:28:15
6.3438 ریال0:21:16
6.3433 ریال0:07:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی