شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PHP/CZK Ask

  • نرخ فعلی:0.4448
  • بالاترین قیمت روز:0.446
  • پایین ترین قیمت روز:0.4444
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4453
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۷:۳۱
  • نرخ روز گذشته:0.4456
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار کندل استیک PHP/CZK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک PHP/CZK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4448 ریال15:57:31
0.4446 ریال14:42:43
0.4447 ریال14:21:54
0.4444 ریال13:57:35
0.4448 ریال13:43:33
0.4449 ریال13:03:25
0.4449 ریال13:03:21
0.445 ریال12:43:32
0.4452 ریال12:21:50
0.445 ریال11:42:36
0.4451 ریال11:21:48
0.445 ریال10:56:39
0.4451 ریال10:42:37
0.4449 ریال10:21:39
0.4452 ریال9:56:38
0.446 ریال9:42:43
0.4456 ریال8:56:25
0.4455 ریال8:42:32
0.4457 ریال8:21:29
0.4456 ریال7:56:24
0.4459 ریال7:42:28
0.4453 ریال7:21:25
0.4455 ریال6:56:30
0.4449 ریال6:42:26
0.4451 ریال6:21:37
0.4449 ریال5:42:27
0.4447 ریال5:21:31
0.4444 ریال4:56:23
0.4451 ریال4:42:23
0.4452 ریال4:21:24
0.4453 ریال3:42:22
0.4451 ریال3:21:24
0.4452 ریال2:56:22
0.4454 ریال2:42:26
0.4453 ریال2:21:25
0.4456 ریال1:56:23
0.4453 ریال1:42:25
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات