شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سول پرو / دلار

  • نرخ فعلی:0.2997
  • بالاترین قیمت روز:0.3009
  • پایین ترین قیمت روز:0.2995
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3008
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۸ بهمن
  • نرخ روز گذشته:0.2997
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک سول پرو / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک سول پرو / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3 ریال17:58:11
0.3004 ریال17:57:41
0.3001 ریال17:54:00
0.3002 ریال17:52:10
0.3002 ریال17:52:07
0.3004 ریال17:50:59
0.3003 ریال17:44:08
0.3009 ریال17:43:35
0.3003 ریال17:42:28
0.3005 ریال17:37:29
0.3009 ریال17:36:59
0.3009 ریال17:36:56
0.3007 ریال17:30:06
0.3009 ریال17:29:43
0.3007 ریال17:24:12
0.3008 ریال17:23:27
0.3009 ریال17:22:58
0.3008 ریال17:21:46
0.3008 ریال17:21:46
0.3009 ریال17:15:26
0.3009 ریال17:15:25
0.3007 ریال17:14:34
0.3008 ریال17:08:22
0.3007 ریال17:05:31
0.3007 ریال17:05:29
0.3005 ریال17:02:42
0.3007 ریال17:01:41
0.3007 ریال17:01:36
0.3005 ریال16:59:20
0.3006 ریال16:57:25
0.3007 ریال16:53:24
0.3008 ریال16:36:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات