iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سول پرو / دلار

  • نرخ فعلی:0.2955
  • بالاترین قیمت روز:0.296
  • پایین ترین قیمت روز:0.2954
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2958
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۴۶:۲۴
  • نرخ روز گذشته:0.2957
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک سول پرو / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک سول پرو / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2955 ریال19:46:24
0.2956 ریال19:43:20
0.296 ریال19:42:36
0.2956 ریال19:40:21
0.2954 ریال19:37:22
0.2956 ریال19:36:28
0.296 ریال19:35:42
0.296 ریال19:35:40
0.2956 ریال19:34:19
0.2954 ریال19:31:27
0.2956 ریال19:29:18
0.296 ریال19:28:31
0.2956 ریال19:25:21
0.2956 ریال19:25:20
0.2955 ریال19:22:23
0.296 ریال19:21:34
0.2956 ریال19:15:24
0.2956 ریال19:15:22
0.296 ریال19:14:28
0.2956 ریال19:10:25
0.2956 ریال19:10:23
0.2957 ریال19:08:21
0.296 ریال19:07:36
0.2957 ریال19:01:40
0.296 ریال19:01:03
0.296 ریال19:00:59
0.2956 ریال18:57:23
0.296 ریال18:56:44
0.2956 ریال18:50:37
0.2956 ریال18:50:36
0.296 ریال18:49:33
0.2956 ریال18:43:22
0.296 ریال18:42:34
0.2956 ریال18:40:32
0.2956 ریال18:40:30
0.2957 ریال18:36:30
0.296 ریال18:35:55
0.296 ریال18:35:54
0.2957 ریال18:34:27
0.2958 ریال18:29:24
0.296 ریال18:28:36
0.2959 ریال18:22:24
0.296 ریال18:21:46
0.2959 ریال18:19:23
0.2958 ریال18:16:32
0.2956 ریال18:15:29
0.2956 ریال18:15:27
0.296 ریال18:14:36
0.2956 ریال18:08:28
0.296 ریال18:07:44
0.2957 ریال18:04:30
0.2956 ریال18:01:56
0.296 ریال18:01:34
0.296 ریال18:01:28
0.2957 ریال17:57:27
0.296 ریال17:56:38
0.2957 ریال17:52:30
0.2956 ریال17:50:36
0.2956 ریال17:50:35
0.296 ریال17:49:44
0.2956 ریال17:43:28
0.296 ریال17:42:57
0.2956 ریال17:37:30
0.2957 ریال17:36:43
0.296 ریال17:35:54
0.296 ریال17:35:53
0.2957 ریال17:29:25
0.296 ریال17:28:33
0.2957 ریال17:22:29
0.296 ریال17:21:41
0.2957 ریال17:15:29
0.2957 ریال17:15:28
0.296 ریال17:14:35
0.2957 ریال17:10:38
0.2957 ریال17:10:36
0.2958 ریال17:08:36
0.296 ریال17:08:01
0.2958 ریال17:04:30
0.2959 ریال17:01:57
0.296 ریال17:01:23
0.296 ریال17:01:21
0.2958 ریال16:58:25
0.296 ریال16:49:35
0.2959 ریال16:43:28
0.296 ریال16:42:46
0.2958 ریال16:36:29
0.296 ریال16:35:37
0.296 ریال16:35:37
0.2958 ریال16:29:18
0.296 ریال16:28:29
0.2958 ریال16:22:27
0.296 ریال16:21:41
0.2958 ریال16:15:26
0.2958 ریال16:15:26
0.296 ریال16:14:34
0.2958 ریال16:08:20
0.296 ریال16:07:34
0.2958 ریال16:01:31
0.296 ریال16:01:11
0.296 ریال16:01:01
0.2958 ریال15:57:19
0.296 ریال15:56:34
0.2958 ریال15:50:26
0.2958 ریال15:50:24
0.296 ریال15:49:30
0.2958 ریال15:43:17
0.296 ریال15:42:37
0.2958 ریال15:36:31
0.296 ریال15:35:42
0.296 ریال15:35:41
0.2958 ریال15:29:18
0.296 ریال15:29:08
0.2958 ریال15:22:26
0.296 ریال15:21:47
0.2958 ریال15:15:21
0.2958 ریال15:15:19
0.296 ریال15:14:38
0.2958 ریال15:08:18
0.296 ریال15:07:38
0.2958 ریال15:01:30
0.296 ریال15:01:13
0.296 ریال15:01:07
0.2958 ریال14:57:14
0.296 ریال14:56:38
0.2958 ریال14:50:20
0.2958 ریال14:50:17
0.296 ریال14:49:28
0.2958 ریال14:43:10
0.296 ریال14:42:39
0.2958 ریال14:36:24
0.296 ریال14:36:01
0.296 ریال14:36:01
0.2958 ریال14:29:20
0.296 ریال14:28:37
0.2958 ریال14:22:16
0.296 ریال14:21:44
0.2958 ریال14:15:14
0.2958 ریال14:15:13
0.296 ریال14:14:32
0.2958 ریال14:08:13
0.296 ریال14:07:41
0.2958 ریال14:01:29
0.296 ریال14:01:03
0.296 ریال14:00:59
0.2958 ریال13:57:15
0.296 ریال13:56:36
0.2958 ریال13:50:16
0.2958 ریال13:50:14
0.296 ریال13:49:29
0.2958 ریال13:43:13
0.296 ریال13:42:39
0.2958 ریال13:36:22
0.296 ریال13:35:46
0.296 ریال13:35:45
0.2958 ریال13:29:12
0.296 ریال13:28:33
0.2958 ریال13:22:14
0.296 ریال13:21:44
0.2958 ریال13:15:19
0.2958 ریال13:15:19
0.296 ریال13:14:32
0.2958 ریال13:08:15
0.296 ریال13:07:39
0.2958 ریال13:02:19
0.296 ریال13:01:18
0.296 ریال13:01:16
0.2958 ریال12:57:19
0.296 ریال12:56:46
0.2958 ریال12:50:10
0.2958 ریال12:50:08
0.296 ریال12:49:29
0.2958 ریال12:43:15
0.296 ریال12:42:42
0.2958 ریال12:36:21
0.296 ریال12:35:49
0.296 ریال12:35:48
0.2958 ریال12:29:14
0.296 ریال12:28:38
0.2958 ریال12:22:23
0.296 ریال12:21:35
0.2958 ریال12:15:20
0.2958 ریال12:15:20
0.296 ریال12:14:42
0.2958 ریال12:08:19
0.296 ریال12:07:46
0.2958 ریال12:02:39
0.296 ریال12:01:40
0.296 ریال12:01:37
0.2958 ریال11:57:20
0.296 ریال11:56:44
0.2958 ریال11:50:22
0.2958 ریال11:50:19
0.296 ریال11:49:36
0.2958 ریال11:43:30
0.296 ریال11:42:53
0.2958 ریال11:36:27
0.296 ریال11:35:48
0.296 ریال11:35:46
0.2958 ریال11:29:23
0.296 ریال11:28:36
0.2958 ریال11:22:29
0.296 ریال11:21:48
0.2958 ریال11:15:27
0.2958 ریال11:15:27
0.296 ریال11:14:33
0.2958 ریال11:08:14
0.296 ریال11:07:34
0.2958 ریال11:01:27
0.296 ریال11:00:56
0.296 ریال11:00:56
0.2958 ریال10:57:10
0.296 ریال10:56:34
0.2958 ریال10:50:15
0.2958 ریال10:50:13
0.296 ریال10:49:25
0.2958 ریال10:43:09
0.296 ریال10:42:28
0.2958 ریال10:36:10
0.296 ریال10:35:28
0.296 ریال10:35:28
0.2958 ریال10:29:08
0.296 ریال10:28:24
0.2958 ریال10:22:10
0.296 ریال10:21:28
0.2958 ریال10:15:10
0.2958 ریال10:15:09
0.296 ریال10:14:25
0.2958 ریال10:08:10
0.296 ریال10:07:23
0.2958 ریال10:01:20
0.296 ریال10:00:54
0.296 ریال10:00:51
0.2958 ریال9:57:09
0.296 ریال9:56:25
0.2958 ریال9:50:13
0.2958 ریال9:50:13
0.296 ریال9:49:20
0.2958 ریال9:43:07
0.296 ریال9:42:27
0.2958 ریال9:36:13
0.296 ریال9:35:38
0.296 ریال9:35:38
0.2958 ریال9:29:09
0.296 ریال9:28:20
0.2958 ریال9:22:09
0.296 ریال9:21:26
0.2958 ریال9:15:10
0.2958 ریال9:15:08
0.296 ریال9:14:19
0.2958 ریال9:08:07
0.296 ریال9:07:19
0.2958 ریال9:01:14
0.296 ریال9:00:43
0.296 ریال9:00:43
0.2958 ریال8:57:07
0.296 ریال8:56:27
0.2958 ریال8:50:10
0.2958 ریال8:50:09
0.296 ریال8:49:21
0.2958 ریال8:43:07
0.296 ریال8:42:20
0.2958 ریال8:36:12
0.296 ریال8:35:29
0.296 ریال8:35:29
0.2958 ریال8:29:06
0.296 ریال8:28:18
0.2958 ریال8:22:07
0.296 ریال8:21:25
0.2958 ریال8:15:07
0.2958 ریال8:15:07
0.296 ریال8:14:17
0.2958 ریال8:08:07
0.296 ریال8:07:19
0.2958 ریال8:01:13
0.296 ریال8:00:41
0.296 ریال8:00:40
0.2958 ریال7:57:05
0.296 ریال7:56:19
0.2958 ریال7:50:10
0.2958 ریال7:50:09
0.296 ریال7:49:22
0.2958 ریال7:43:24
0.296 ریال7:42:31
0.2958 ریال7:36:09
0.296 ریال7:35:27
0.296 ریال7:35:25
0.2958 ریال7:29:06
0.296 ریال7:28:18
0.2958 ریال7:22:07
0.296 ریال7:21:25
0.2958 ریال7:15:07
0.2958 ریال7:15:07
0.296 ریال7:14:18
0.2958 ریال7:08:06
0.296 ریال7:07:21
0.2958 ریال7:01:13
0.296 ریال7:00:43
0.296 ریال7:00:33
0.2958 ریال6:57:06
0.296 ریال6:56:22
0.2958 ریال6:50:09
0.2958 ریال6:50:09
0.296 ریال6:49:17
0.2958 ریال6:43:06
0.296 ریال6:42:19
0.2958 ریال6:36:08
0.296 ریال6:35:27
0.296 ریال6:35:27
0.2958 ریال6:29:05
0.296 ریال6:28:17
0.2958 ریال6:22:06
0.296 ریال6:21:23
0.2958 ریال6:15:08
0.2958 ریال6:15:06
0.296 ریال6:14:20
0.2958 ریال6:08:06
0.296 ریال6:07:19
0.2958 ریال6:01:12
0.296 ریال6:00:40
0.296 ریال6:00:40
0.2958 ریال5:57:06
0.296 ریال5:56:21
0.2958 ریال5:50:08
0.2958 ریال5:50:06
0.296 ریال5:49:17
0.2958 ریال5:43:05
0.296 ریال5:42:18
0.2958 ریال5:36:08
0.296 ریال5:35:29
0.296 ریال5:35:20
0.2958 ریال5:29:05
0.296 ریال5:28:17
0.2958 ریال5:22:06
0.296 ریال5:21:21
0.2958 ریال5:15:06
0.2958 ریال5:15:06
0.296 ریال5:14:18
0.2958 ریال5:08:05
0.296 ریال5:07:15
0.2958 ریال5:01:10
0.296 ریال5:00:34
0.296 ریال5:00:22
0.2958 ریال4:57:05
0.296 ریال4:56:16
0.2958 ریال4:50:08
0.2958 ریال4:50:07
0.296 ریال4:49:15
0.2958 ریال4:43:06
0.296 ریال4:42:15
0.2958 ریال4:36:05
0.296 ریال4:35:17
0.296 ریال4:35:17
0.2958 ریال4:29:04
0.296 ریال4:28:15
0.2958 ریال4:22:05
0.296 ریال4:21:19
0.2958 ریال4:15:06
0.2958 ریال4:15:05
0.296 ریال4:14:15
0.2958 ریال4:08:06
0.296 ریال4:07:16
0.2958 ریال4:01:12
0.296 ریال4:00:33
0.296 ریال4:00:31
0.2958 ریال3:57:06
0.296 ریال3:56:18
0.2958 ریال3:50:07
0.296 ریال3:49:14
0.2958 ریال3:43:06
0.296 ریال3:42:16
0.2958 ریال3:36:07
0.296 ریال3:35:21
0.296 ریال3:35:19
0.2958 ریال3:29:05
0.296 ریال3:28:17
0.2958 ریال3:22:05
0.296 ریال3:21:21
0.2958 ریال3:15:05
0.2958 ریال3:15:05
0.296 ریال3:14:15
0.2958 ریال3:08:05
0.296 ریال3:07:15
0.2958 ریال3:01:11
0.296 ریال3:00:34
0.296 ریال3:00:24
0.2958 ریال2:57:06
0.296 ریال2:56:17
0.2958 ریال2:50:08
0.2958 ریال2:50:07
0.296 ریال2:49:15
0.2958 ریال2:43:05
0.296 ریال2:42:15
0.2958 ریال2:36:06
0.296 ریال2:35:18
0.296 ریال2:35:18
0.2958 ریال2:29:05
0.296 ریال2:28:15
0.2958 ریال2:22:05
0.296 ریال2:21:18
0.2958 ریال2:15:08
0.2958 ریال2:15:06
0.296 ریال2:14:17
0.2958 ریال2:08:06
0.296 ریال2:07:17
0.2958 ریال2:01:12
0.296 ریال2:00:34
0.296 ریال2:00:33
0.2958 ریال1:57:05
0.296 ریال1:56:17
0.2958 ریال1:50:07
0.2958 ریال1:50:07
0.296 ریال1:49:18
0.2958 ریال1:43:06
0.296 ریال1:42:17
0.2958 ریال1:36:06
0.296 ریال1:35:24
0.296 ریال1:35:23
0.2958 ریال1:29:05
0.296 ریال1:28:15
0.2958 ریال1:22:06
0.296 ریال1:21:20
0.2958 ریال1:15:07
0.2958 ریال1:15:06
0.296 ریال1:14:15
0.2958 ریال1:08:05
0.296 ریال1:07:17
0.2958 ریال1:01:12
0.296 ریال1:00:33
0.296 ریال1:00:33
0.2958 ریال0:57:05
0.296 ریال0:56:17
0.2958 ریال0:50:09
0.2958 ریال0:50:07
0.296 ریال0:49:17
0.2958 ریال0:43:05
0.296 ریال0:42:17
0.2958 ریال0:36:07
0.296 ریال0:35:18
0.296 ریال0:35:18
0.2958 ریال0:29:05
0.296 ریال0:28:16
0.2958 ریال0:22:05
0.296 ریال0:21:21
0.2958 ریال0:15:08
0.2958 ریال0:15:07
0.296 ریال0:14:17
0.2958 ریال0:08:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات