iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PEN/PYG Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,931 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.94 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,945 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13.06 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,939 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.06 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,937 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.06 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.26%