شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PEN/COP Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / پزو کلمبیا 3910.33 3907 3910.83 3907 (0.1%) 3.83 ۰۱:۲۲:۰۴
سول پرو / دلار 0.2891 0.2891 0.2974 0.2974 (0%) 0 ۰۶:۱۵:۰۵
ARS/COP 60.12 60.12 60.12 60.12 (0.02%) 0.01 ۰۱:۲۸:۱۵
PEN/ARS 19.3281 19.3281 19.3379 19.3373 (0.05%) 0.0089 ۰۷:۴۳:۲۲
BOB/COP 566.64 566.64 566.64 566.64 (0.1%) 0.56 ۰۱:۲۸:۱۶
PEN/BOB 2.0703 2.0703 2.0704 2.0703 (0%) 0.0001 ۰۷:۴۳:۲۴
BRL/COP 749.27 747.37 749.27 748.04 (0.16%) 1.16 ۰۱:۴۲:۱۵
PEN/BRL 1.5496 1.5496 1.5556 1.5519 (0.1%) 0.0015 ۰۱:۴۲:۱۳
CAD/COP 2795.25 2782.96 2796.35 2782.96 (0.46%) 12.69 ۰۷:۴۳:۲۵
CLP/COP 4.5618 4.5478 4.562 4.5478 (0.65%) 0.0297 ۰۱:۴۲:۱۴
PEN/CLP 255.04 250.0211 255.48 255.47 (0.55%) 1.4 ۰۷:۴۳:۲۲
DKK/COP 571.37 568.5 571.37 568.5 (0.5%) 2.85 ۰۷:۴۳:۲۳
EUR/COP 4266 4245 4266 4245 (0.47%) 20 ۰۷:۴۳:۲۳
GBP/COP 4828 4812 4829 4812 (0.31%) 15 ۰۷:۴۳:۲۳
PYG/COP 0.6032 0.6032 0.6032 0.6032 (0.03%) 0.0002 ۰۱:۲۸:۱۶
UYU/COP 90.7 89.52 90.7 89.52 (1.42%) 1.27 ۰۲:۴۲:۱۷
PEN/COP 1161.66 1160.52 1161.69 1160.52 (0.1%) 1.15 ۰۷:۴۳:۲۵
MXN/COP 162.57 160.05 162.57 160.05 (1.32%) 2.11 ۰۷:۴۳:۲۲
VEF/COP 0 0.04 0.04 0.04 (0%) 0 ۱۹ فروردین
PEN/MXN 7.1479 7.1115 7.2559 7.2559 (1.22%) 0.0877 ۰۷:۴۳:۲۲
PEN/PYG 1931.19 1931.19 1931.98 1931.92 (0.04%) 0.7 ۰۷:۴۳:۲۸
PEN/UYU 12.8024 12.8022 12.969 12.9688 (1.3%) 0.1666 ۰۷:۴۳:۲۸
PEN/VEF 27277.7951 27277.7951 28704.1237 28703.2711 (5.23%) 1425.8811 ۰۷:۲۱:۱۹
PEN/CAD 0 0.413 0.413 0.413 (0%) 0 ۱۸ فروردین
PLN/COP 0 834.25 834.85 834.25 (0%) 0 ۲ مرداد
ZAR/COP 0 212.9708 212.9708 212.9708 (0%) 0 ۱۹ فروردین
PEN/EUR 0 0.2676 0.2676 0.2676 (0%) 0 ۱۹ فروردین
PEN/GBP 0 0.2344 0.2344 0.2344 (0%) 0 ۱۹ فروردین
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی