شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PEN/COP Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,174 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.48 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,156 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.52 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,066 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 94.52 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,038 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 122.52 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.8%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی