شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PEN/CLP Bid

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 237 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.17 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.92%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 241 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.17 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 244 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.17 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 238 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.17 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.35%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی