شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PEN/CLP Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 247 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.86 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 244 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.86 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 238 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.86 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 231 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.86 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.6%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی