iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Palmci

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,030 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 240 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,157 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 367 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 20.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,819 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 29 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,337 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 453 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 33.88%