شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PAB/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.9994
  • بالاترین قیمت روز:0.9997
  • پایین ترین قیمت روز:0.9994
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9997
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۰۱:۰۵
  • نرخ روز گذشته:0.9994
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک PAB/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک PAB/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9994 ریال5:01:05
0.9997 ریال5:00:17
0.9997 ریال5:00:17
0.9994 ریال4:57:04
0.9997 ریال4:56:12
0.9994 ریال4:50:05
0.9994 ریال4:50:04
0.9997 ریال4:49:11
0.9994 ریال4:43:04
0.9997 ریال4:42:12
0.9994 ریال4:36:04
0.9997 ریال4:35:12
0.9997 ریال4:35:11
0.9994 ریال4:29:04
0.9997 ریال4:28:12
0.9994 ریال4:22:03
0.9997 ریال4:21:12
0.9994 ریال4:15:04
0.9994 ریال4:15:03
0.9997 ریال4:14:11
0.9994 ریال4:08:03
0.9997 ریال4:07:11
0.9994 ریال4:01:05
0.9997 ریال4:00:17
0.9997 ریال4:00:16
0.9994 ریال3:57:04
0.9997 ریال3:56:11
0.9994 ریال3:50:04
0.9994 ریال3:50:04
0.9997 ریال3:49:12
0.9994 ریال3:43:04
0.9997 ریال3:42:12
0.9994 ریال3:36:04
0.9997 ریال3:35:10
0.9997 ریال3:35:10
0.9994 ریال3:29:04
0.9997 ریال3:28:10
0.9994 ریال3:22:04
0.9997 ریال3:21:10
0.9994 ریال3:15:05
0.9994 ریال3:15:04
0.9997 ریال3:14:09
0.9994 ریال3:08:04
0.9997 ریال3:07:12
0.9994 ریال3:01:04
0.9997 ریال3:00:16
0.9997 ریال3:00:15
0.9994 ریال2:57:04
0.9997 ریال2:56:11
0.9994 ریال2:50:05
0.9994 ریال2:50:04
0.9997 ریال2:49:12
0.9994 ریال2:43:03
0.9997 ریال2:42:12
0.9994 ریال2:36:05
0.9997 ریال2:35:12
0.9997 ریال2:35:12
0.9994 ریال2:29:04
0.9997 ریال2:28:11
0.9994 ریال2:22:04
0.9997 ریال2:21:12
0.9994 ریال2:15:05
0.9994 ریال2:15:04
0.9997 ریال2:14:11
0.9994 ریال2:08:04
0.9997 ریال2:07:13
0.9994 ریال2:01:05
0.9997 ریال2:00:17
0.9997 ریال2:00:17
0.9994 ریال1:57:04
0.9997 ریال1:56:12
0.9994 ریال1:50:05
0.9994 ریال1:50:04
0.9997 ریال1:49:12
0.9994 ریال1:43:04
0.9997 ریال1:42:11
0.9994 ریال1:36:04
0.9997 ریال1:35:12
0.9997 ریال1:35:11
0.9994 ریال1:29:04
0.9997 ریال1:28:11
0.9994 ریال1:22:04
0.9997 ریال1:21:13
0.9994 ریال1:15:04
0.9994 ریال1:15:04
0.9997 ریال1:14:11
0.9994 ریال1:08:04
0.9997 ریال1:07:12
0.9994 ریال1:01:05
0.9997 ریال1:00:17
0.9997 ریال1:00:15
0.9994 ریال0:57:04
0.9997 ریال0:56:11
0.9994 ریال0:50:05
0.9994 ریال0:50:04
0.9997 ریال0:49:11
0.9994 ریال0:43:04
0.9997 ریال0:42:11
0.9994 ریال0:36:04
0.9997 ریال0:35:13
0.9997 ریال0:35:12
0.9994 ریال0:29:04
0.9997 ریال0:28:11
0.9994 ریال0:22:04
0.9997 ریال0:21:13
0.9994 ریال0:15:05
0.9994 ریال0:15:04
0.9997 ریال0:14:12
0.9994 ریال0:08:05
0.9997 ریال0:07:15
0.9994 ریال18:15:43
0.9994 ریال18:15:42
0.9997 ریال18:14:50
0.9994 ریال18:08:46
0.9997 ریال18:07:55
0.9994 ریال18:02:20
0.9997 ریال18:01:52
0.9997 ریال18:01:51
0.9994 ریال17:57:41
0.9997 ریال17:56:56
0.9994 ریال17:50:53
0.9994 ریال17:50:53
0.9997 ریال17:49:51
0.9994 ریال17:43:38
0.9997 ریال17:42:52
0.9994 ریال17:36:43
0.9997 ریال17:35:56
0.9997 ریال17:35:55
0.9994 ریال17:29:39
0.9997 ریال17:28:47
0.9994 ریال17:22:36
0.9997 ریال17:21:54
0.9994 ریال17:16:18
0.9994 ریال17:16:14
0.9997 ریال17:14:48
0.9994 ریال17:08:44
0.9997 ریال17:07:50
0.9994 ریال17:01:58
0.9997 ریال17:01:36
0.9997 ریال17:01:34
0.9994 ریال16:57:37
0.9997 ریال16:56:51
0.9994 ریال16:50:43
0.9994 ریال16:50:42
0.9997 ریال16:49:48
0.9994 ریال16:43:36
0.9997 ریال16:42:46
0.9994 ریال16:36:37
0.9997 ریال16:35:53
0.9997 ریال16:35:53
0.9994 ریال16:29:34
0.9997 ریال16:28:45
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی