شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط

نمودارهای تطبیقی

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,597 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15.14 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.95%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,593 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19.14 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,585 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 27.14 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,533 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 79.14 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.16%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی