شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط

انس طلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,585 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,594 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,584 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.88 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,533 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 51.88 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.38%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی