شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

OMX Nordic 40

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,649 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 46.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,602 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 93.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.82%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,511 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 184.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,613 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 82.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.1%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی