شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

OMX Iceland Small Cap PI

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 191 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.76 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 201 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.24 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 222 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21.24 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 215 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.24 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.09%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی