شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

OMR/ZAR Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 46 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.6689 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 44 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.6689 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.6689 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21.67%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 39 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.6689 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 24.79%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی