شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ریال عمان / دلار

  • نرخ فعلی:2.5885
  • بالاترین قیمت روز:2.5892
  • پایین ترین قیمت روز:2.5884
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.5892
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۲۹:۲۰
  • نرخ روز گذشته:2.5884
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک ریال عمان / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک ریال عمان / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.5885 ریال13:29:20
2.5892 ریال13:28:32
2.5885 ریال13:22:22
2.5892 ریال13:21:34
2.5885 ریال13:15:23
2.5885 ریال13:15:22
2.5892 ریال13:14:32
2.5885 ریال13:08:20
2.5892 ریال13:07:31
2.5885 ریال13:01:24
2.5892 ریال13:00:56
2.5892 ریال13:00:51
2.5885 ریال12:57:18
2.5892 ریال12:56:30
2.5885 ریال12:50:23
2.5885 ریال12:50:21
2.5892 ریال12:49:26
2.5885 ریال12:43:19
2.5892 ریال12:42:31
2.5885 ریال12:36:21
2.5892 ریال12:35:33
2.5892 ریال12:35:33
2.5885 ریال12:29:18
2.5892 ریال12:28:34
2.5885 ریال12:22:18
2.5892 ریال12:21:32
2.5885 ریال12:15:21
2.5885 ریال12:15:20
2.5892 ریال12:14:28
2.5885 ریال12:08:20
2.5892 ریال12:07:34
2.5885 ریال12:01:29
2.5892 ریال12:00:50
2.5892 ریال12:00:48
2.5885 ریال11:57:20
2.5892 ریال11:56:30
2.5885 ریال11:50:20
2.5885 ریال11:50:19
2.5892 ریال11:49:26
2.5885 ریال11:43:17
2.5892 ریال11:42:29
2.5885 ریال11:36:18
2.5892 ریال11:35:31
2.5892 ریال11:35:31
2.5885 ریال11:22:18
2.5892 ریال11:21:28
2.5885 ریال11:15:17
2.5885 ریال11:15:16
2.5892 ریال11:14:24
2.5885 ریال11:08:07
2.5892 ریال11:07:18
2.5885 ریال11:01:08
2.5892 ریال11:00:27
2.5892 ریال11:00:24
2.5885 ریال10:57:06
2.5892 ریال10:56:17
2.5885 ریال10:50:07
2.5885 ریال10:50:06
2.5892 ریال10:49:16
2.5885 ریال10:43:06
2.5892 ریال10:42:17
2.5885 ریال10:36:06
2.5892 ریال10:35:19
2.5892 ریال10:35:18
2.5885 ریال10:29:06
2.5892 ریال10:28:16
2.5885 ریال10:22:06
2.5892 ریال10:21:17
2.5885 ریال10:15:06
2.5885 ریال10:15:05
2.5892 ریال10:14:15
2.5885 ریال10:08:05
2.5892 ریال10:07:16
2.5885 ریال10:01:08
2.5892 ریال10:00:24
2.5892 ریال10:00:23
2.5885 ریال9:57:06
2.5892 ریال9:56:17
2.5885 ریال9:50:06
2.5885 ریال9:50:06
2.5892 ریال9:49:14
2.5885 ریال9:43:05
2.5892 ریال9:42:18
2.5885 ریال9:36:06
2.5892 ریال9:35:16
2.5892 ریال9:35:16
2.5885 ریال9:29:06
2.5892 ریال9:28:16
2.5885 ریال9:22:06
2.5892 ریال9:21:16
2.5885 ریال9:15:06
2.5892 ریال9:14:15
2.5885 ریال9:08:05
2.5892 ریال9:07:16
2.5885 ریال9:01:06
2.5892 ریال9:00:22
2.5892 ریال9:00:22
2.5885 ریال8:57:06
2.5892 ریال8:56:17
2.5885 ریال8:50:07
2.5885 ریال8:50:06
2.5892 ریال8:49:15
2.5885 ریال8:43:06
2.5892 ریال8:42:16
2.5885 ریال8:36:05
2.5892 ریال8:35:16
2.5892 ریال8:35:15
2.5885 ریال8:29:05
2.5892 ریال8:28:16
2.5885 ریال8:22:06
2.5892 ریال8:21:15
2.5885 ریال8:15:06
2.5885 ریال8:15:06
2.5892 ریال8:14:14
2.5885 ریال8:08:06
2.5892 ریال8:07:16
2.5885 ریال8:01:07
2.5892 ریال8:00:23
2.5892 ریال8:00:22
2.5885 ریال7:57:06
2.5892 ریال7:56:16
2.5885 ریال7:50:05
2.5885 ریال7:50:05
2.5892 ریال7:49:15
2.5885 ریال7:43:05
2.5892 ریال7:42:14
2.5885 ریال7:36:06
2.5892 ریال7:35:16
2.5892 ریال7:35:15
2.5885 ریال7:29:05
2.5892 ریال7:28:15
2.5885 ریال7:22:06
2.5892 ریال7:21:14
2.5885 ریال7:15:05
2.5892 ریال7:14:15
2.5885 ریال7:08:06
2.5892 ریال7:07:16
2.5885 ریال7:01:06
2.5892 ریال7:00:22
2.5892 ریال7:00:20
2.5885 ریال6:57:05
2.5892 ریال6:56:15
2.5885 ریال6:50:07
2.5885 ریال6:50:06
2.5892 ریال6:49:13
2.5885 ریال6:43:06
2.5892 ریال6:42:16
2.5885 ریال6:36:07
2.5892 ریال6:35:16
2.5892 ریال6:35:14
2.5885 ریال6:29:05
2.5892 ریال6:28:15
2.5885 ریال6:22:06
2.5892 ریال6:21:16
2.5885 ریال6:15:06
2.5885 ریال6:15:05
2.5892 ریال6:14:15
2.5885 ریال6:08:06
2.5892 ریال6:07:15
2.5885 ریال6:01:07
2.5892 ریال6:00:23
2.5892 ریال6:00:23
2.5885 ریال5:57:06
2.5892 ریال5:56:16
2.5885 ریال5:50:06
2.5885 ریال5:50:05
2.5892 ریال5:49:14
2.5885 ریال5:43:05
2.5892 ریال5:42:16
2.5885 ریال5:36:06
2.5892 ریال5:35:15
2.5892 ریال5:35:14
2.5885 ریال5:29:05
2.5892 ریال5:28:17
2.5885 ریال5:23:06
2.5892 ریال5:21:16
2.5885 ریال5:15:05
2.5892 ریال5:14:14
2.5885 ریال5:08:06
2.5892 ریال5:07:16
2.5885 ریال5:01:06
2.5892 ریال5:00:28
2.5892 ریال5:00:28
2.5885 ریال4:57:06
2.5892 ریال4:56:15
2.5885 ریال4:50:06
2.5885 ریال4:50:05
2.5892 ریال4:49:15
2.5885 ریال4:43:05
2.5892 ریال4:42:16
2.5885 ریال4:36:05
2.5892 ریال4:35:15
2.5892 ریال4:35:15
2.5885 ریال4:29:05
2.5892 ریال4:28:15
2.5885 ریال4:22:05
2.5892 ریال4:21:15
2.5885 ریال4:15:04
2.5885 ریال4:15:04
2.5892 ریال4:14:13
2.5885 ریال4:08:05
2.5892 ریال4:07:16
2.5885 ریال4:01:06
2.5892 ریال4:00:25
2.5892 ریال4:00:23
2.5885 ریال3:57:04
2.5892 ریال3:56:15
2.5885 ریال3:50:06
2.5885 ریال3:50:06
2.5892 ریال3:49:14
2.5885 ریال3:43:04
2.5892 ریال3:42:14
2.5885 ریال3:36:05
2.5892 ریال3:35:14
2.5892 ریال3:35:13
2.5885 ریال3:29:05
2.5892 ریال3:28:14
2.5885 ریال3:22:04
2.5892 ریال3:21:13
2.5885 ریال3:15:05
2.5885 ریال3:15:05
2.5892 ریال3:14:12
2.5885 ریال3:08:05
2.5892 ریال3:07:14
2.5885 ریال3:01:05
2.5892 ریال3:00:19
2.5892 ریال3:00:19
2.5885 ریال2:57:06
2.5892 ریال2:56:15
2.5885 ریال2:50:04
2.5892 ریال2:49:13
2.5885 ریال2:43:04
2.5892 ریال2:42:15
2.5885 ریال2:36:05
2.5892 ریال2:35:15
2.5892 ریال2:35:14
2.5885 ریال2:29:04
2.5892 ریال2:28:14
2.5885 ریال2:22:05
2.5892 ریال2:21:15
2.5885 ریال2:15:05
2.5885 ریال2:15:04
2.5892 ریال2:14:13
2.5885 ریال2:08:05
2.5892 ریال2:07:15
2.5885 ریال2:01:06
2.5892 ریال2:00:24
2.5892 ریال2:00:24
2.5885 ریال1:57:05
2.5892 ریال1:56:14
2.5885 ریال1:50:05
2.5885 ریال1:50:04
2.5892 ریال1:49:13
2.5885 ریال1:43:05
2.5892 ریال1:42:14
2.5885 ریال1:36:04
2.5892 ریال1:35:13
2.5892 ریال1:35:13
2.5885 ریال1:29:04
2.5892 ریال1:28:14
2.5885 ریال1:22:04
2.5892 ریال1:21:13
2.5885 ریال1:15:05
2.5885 ریال1:15:04
2.5892 ریال1:14:13
2.5885 ریال1:08:05
2.5892 ریال1:07:13
2.5885 ریال1:01:05
2.5892 ریال1:00:18
2.5892 ریال1:00:18
2.5885 ریال0:57:05
2.5892 ریال0:56:14
2.5885 ریال0:50:04
2.5885 ریال0:50:03
2.5892 ریال0:49:13
2.5885 ریال0:43:04
2.5892 ریال0:42:15
2.5885 ریال0:36:04
2.5892 ریال0:35:13
2.5892 ریال0:35:13
2.5885 ریال0:29:04
2.5892 ریال0:28:14
2.5885 ریال0:22:04
2.5892 ریال0:21:14
2.5884 ریال0:15:04
2.5884 ریال0:15:03
2.5892 ریال0:14:13
2.5884 ریال0:08:05
2.5892 ریال0:07:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی