iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

OMR/USD Ask

  • نرخ فعلی:2.5905
  • بالاترین قیمت روز:2.6004
  • پایین ترین قیمت روز:2.5878
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.5882
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۴۳:۱۶
  • نرخ روز گذشته:2.5883
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0022

نمودار کندل استیک OMR/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک OMR/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.5905 ریال20:43:16
2.5899 ریال20:42:25
2.5905 ریال20:36:19
2.5899 ریال20:35:28
2.5899 ریال20:35:28
2.591 ریال20:29:16
2.5899 ریال20:28:26
2.591 ریال20:26:25
2.5907 ریال20:22:54
2.5899 ریال20:22:19
2.5907 ریال20:15:59
2.5907 ریال20:15:57
2.5899 ریال20:15:18
2.5907 ریال20:11:58
2.5947 ریال20:08:57
2.5899 ریال20:08:22
2.5947 ریال20:02:32
2.5899 ریال20:02:08
2.5899 ریال20:02:05
2.5912 ریال19:57:55
2.5899 ریال19:57:21
2.5915 ریال19:53:24
2.5899 ریال19:52:51
2.5915 ریال19:50:59
2.5947 ریال19:46:10
2.5947 ریال19:46:05
2.5899 ریال19:44:54
2.5947 ریال19:40:51
2.5947 ریال19:40:40
2.5947 ریال19:40:22
2.5899 ریال19:38:57
2.5899 ریال19:37:59
2.5918 ریال19:29:47
2.5899 ریال19:29:03
2.5918 ریال19:26:48
2.5947 ریال19:22:49
2.5899 ریال19:22:14
2.5947 ریال19:16:01
2.5947 ریال19:15:56
2.5899 ریال19:15:01
2.5947 ریال19:11:59
2.5926 ریال19:08:56
2.5899 ریال19:08:05
2.5926 ریال19:02:25
2.5899 ریال19:02:00
2.5899 ریال19:02:00
2.593 ریال18:57:51
2.5899 ریال18:57:08
2.593 ریال18:51:55
2.5947 ریال18:51:19
2.5947 ریال18:51:16
2.5899 ریال18:50:00
2.5947 ریال18:46:52
2.5934 ریال18:43:47
2.5899 ریال18:42:59
2.5934 ریال18:41:57
2.5947 ریال18:36:52
2.5899 ریال18:36:20
2.5899 ریال18:36:14
2.5947 ریال18:29:45
2.5899 ریال18:29:02
2.5947 ریال18:22:46
2.5899 ریال18:22:01
2.5947 ریال18:16:46
2.5944 ریال18:15:54
2.5944 ریال18:15:54
2.5899 ریال18:15:09
2.5944 ریال18:11:53
2.5947 ریال18:08:47
2.5899 ریال18:07:56
2.5947 ریال18:02:22
2.5899 ریال18:02:00
2.5899 ریال18:01:53
2.5947 ریال17:57:46
2.5899 ریال17:57:03
2.595 ریال17:51:05
2.595 ریال17:50:55
2.5899 ریال17:50:00
2.595 ریال17:43:46
2.5899 ریال17:42:58
2.595 ریال17:41:51
2.5954 ریال17:36:50
2.5899 ریال17:36:06
2.5899 ریال17:36:01
2.5954 ریال17:32:08
2.5961 ریال17:29:44
2.5899 ریال17:29:04
2.5961 ریال17:22:46
2.5899 ریال17:21:59
2.5961 ریال17:15:51
2.5961 ریال17:15:49
2.5899 ریال17:14:58
2.5961 ریال17:11:51
2.5965 ریال17:08:49
2.5899 ریال17:07:56
2.5965 ریال17:02:21
2.5899 ریال17:01:52
2.5899 ریال17:01:48
2.5965 ریال16:57:46
2.5899 ریال16:57:07
2.5965 ریال16:51:09
2.5965 ریال16:51:07
2.5899 ریال16:50:01
2.5965 ریال16:46:50
2.5972 ریال16:43:42
2.5899 ریال16:43:01
2.5972 ریال16:36:54
2.5899 ریال16:36:22
2.5899 ریال16:36:19
2.5972 ریال16:31:52
2.5977 ریال16:29:44
2.5899 ریال16:28:55
2.5977 ریال16:26:43
2.5982 ریال16:22:41
2.5899 ریال16:22:07
2.5987 ریال16:15:54
2.5987 ریال16:15:52
2.5899 ریال16:14:53
2.5987 ریال16:08:47
2.5899 ریال16:07:59
2.5987 ریال16:01:59
2.5899 ریال16:01:36
2.5899 ریال16:01:34
2.5998 ریال15:57:41
2.5899 ریال15:56:57
2.6004 ریال15:50:52
2.6004 ریال15:50:50
2.5899 ریال15:49:56
2.6004 ریال15:46:42
2.5918 ریال15:43:41
2.5899 ریال15:42:54
2.5918 ریال15:36:42
2.5899 ریال15:36:06
2.5899 ریال15:36:04
2.5917 ریال15:29:38
2.5899 ریال15:28:55
2.5917 ریال15:22:40
2.5899 ریال15:21:53
2.5917 ریال15:16:43
2.5914 ریال15:15:48
2.5914 ریال15:15:46
2.5899 ریال15:14:49
2.5914 ریال15:08:36
2.5899 ریال15:07:49
2.5914 ریال15:01:54
2.5899 ریال15:01:33
2.5899 ریال15:01:30
2.5914 ریال14:57:35
2.5899 ریال14:56:52
2.5914 ریال14:50:55
2.5914 ریال14:50:54
2.5899 ریال14:49:46
2.5914 ریال14:43:36
2.5899 ریال14:42:48
2.5914 ریال14:41:44
2.5913 ریال14:36:43
2.5899 ریال14:35:52
2.5899 ریال14:35:52
2.5913 ریال14:29:36
2.5899 ریال14:28:50
2.5913 ریال14:22:35
2.5899 ریال14:21:49
2.5913 ریال14:15:39
2.5913 ریال14:15:39
2.5899 ریال14:14:54
2.5913 ریال14:11:41
2.5912 ریال14:08:38
2.5899 ریال14:07:54
2.5912 ریال14:01:49
2.5899 ریال14:01:30
2.5899 ریال14:01:24
2.5912 ریال13:57:38
2.5899 ریال13:56:50
2.5912 ریال13:51:48
2.591 ریال13:50:51
2.591 ریال13:50:47
2.5899 ریال13:49:55
2.591 ریال13:46:41
2.5909 ریال13:43:38
2.5899 ریال13:42:49
2.5909 ریال13:36:42
2.5899 ریال13:36:11
2.5899 ریال13:35:58
2.5907 ریال13:29:32
2.5899 ریال13:28:46
2.5907 ریال13:26:36
2.5906 ریال13:22:33
2.5899 ریال13:21:47
2.5903 ریال13:15:39
2.5903 ریال13:15:38
2.5899 ریال13:14:45
2.5903 ریال13:11:40
2.59 ریال13:08:36
2.5899 ریال13:07:49
2.59 ریال13:01:51
2.5899 ریال13:01:19
2.5899 ریال13:01:19
2.59 ریال12:57:32
2.5899 ریال12:56:44
2.59 ریال12:50:37
2.59 ریال12:50:36
2.5899 ریال12:49:20
2.59 ریال12:43:10
2.5899 ریال12:42:18
2.59 ریال12:41:11
2.5899 ریال12:31:14
2.5897 ریال12:29:09
2.5882 ریال12:28:17
2.5897 ریال12:22:06
2.5882 ریال12:21:16
2.5895 ریال12:15:07
2.5895 ریال12:15:07
2.5882 ریال12:14:15
2.5895 ریال12:08:06
2.5882 ریال12:07:14
2.5895 ریال12:01:12
2.5882 ریال12:00:32
2.5882 ریال12:00:27
2.5895 ریال11:57:06
2.5882 ریال11:56:15
2.5895 ریال11:51:06
2.5894 ریال11:50:03
2.5882 ریال11:49:13
2.5894 ریال11:43:06
2.5882 ریال11:42:17
2.5894 ریال11:36:06
2.5882 ریال11:35:16
2.5882 ریال11:35:15
2.5891 ریال11:29:06
2.5882 ریال11:28:14
2.5891 ریال11:26:04
2.5889 ریال11:22:05
2.5882 ریال11:21:16
2.5889 ریال11:15:07
2.5889 ریال11:15:07
2.5882 ریال11:14:15
2.5889 ریال11:11:06
2.5887 ریال11:08:05
2.5882 ریال11:07:15
2.5887 ریال11:01:09
2.5882 ریال11:00:30
2.5882 ریال11:00:23
2.5887 ریال10:57:05
2.5882 ریال10:56:16
2.5887 ریال10:50:07
2.5887 ریال10:50:06
2.5882 ریال10:49:14
2.5887 ریال10:46:05
2.5884 ریال10:43:04
2.5882 ریال10:42:15
2.5884 ریال10:36:06
2.5882 ریال10:35:15
2.5882 ریال10:35:15
2.5884 ریال10:29:04
2.5882 ریال10:28:13
2.5884 ریال10:26:04
2.5882 ریال10:06:05
2.5879 ریال10:01:07
2.5882 ریال10:00:25
2.5882 ریال10:00:22
2.5879 ریال9:57:04
2.5882 ریال9:56:15
2.5879 ریال9:50:07
2.5879 ریال9:50:06
2.5882 ریال9:49:14
2.5879 ریال9:43:04
2.5882 ریال9:42:13
2.5879 ریال9:36:06
2.5882 ریال9:35:15
2.5882 ریال9:35:14
2.5879 ریال9:29:05
2.5882 ریال9:28:14
2.5879 ریال9:22:06
2.5882 ریال9:21:15
2.5879 ریال9:16:04
2.588 ریال9:15:06
2.588 ریال9:15:05
2.5882 ریال9:14:13
2.588 ریال9:08:05
2.5882 ریال9:07:13
2.588 ریال9:01:05
2.5882 ریال9:00:24
2.5882 ریال9:00:23
2.588 ریال8:57:05
2.5882 ریال8:56:15
2.5879 ریال8:50:03
2.5882 ریال8:49:13
2.5879 ریال8:43:04
2.5882 ریال8:42:13
2.5879 ریال8:36:05
2.5882 ریال8:35:16
2.5882 ریال8:35:16
2.5879 ریال8:29:04
2.5882 ریال8:28:14
2.5879 ریال8:22:04
2.5882 ریال8:21:15
2.5879 ریال8:15:05
2.5879 ریال8:15:05
2.5882 ریال8:14:14
2.5879 ریال8:11:05
2.5878 ریال8:08:04
2.5882 ریال8:07:13
2.5878 ریال8:01:05
2.5882 ریال8:00:21
2.5882 ریال8:00:20
2.5878 ریال7:57:05
2.5882 ریال7:56:13
2.5878 ریال7:51:05
2.5879 ریال7:50:05
2.5879 ریال7:50:05
2.5882 ریال7:49:13
2.5879 ریال7:43:04
2.5882 ریال7:42:14
2.5879 ریال7:36:05
2.5882 ریال7:35:15
2.5882 ریال7:35:14
2.5879 ریال7:29:04
2.5882 ریال7:28:13
2.5879 ریال7:22:05
2.5882 ریال7:21:43
2.5879 ریال7:15:03
2.5882 ریال7:14:14
2.5879 ریال7:11:04
2.588 ریال7:08:05
2.5882 ریال7:07:14
2.588 ریال7:01:05
2.5882 ریال7:00:22
2.5882 ریال7:00:20
2.588 ریال6:57:05
2.5882 ریال6:56:14
2.588 ریال6:50:06
2.588 ریال6:50:05
2.5882 ریال6:49:13
2.588 ریال6:43:05
2.5882 ریال6:42:14
2.588 ریال6:36:05
2.5882 ریال6:35:15
2.5882 ریال6:35:14
2.588 ریال6:29:05
2.5882 ریال6:28:13
2.588 ریال6:22:06
2.5882 ریال6:21:14
2.588 ریال6:15:05
2.588 ریال6:15:05
2.5882 ریال6:14:14
2.588 ریال6:08:04
2.5882 ریال6:07:13
2.588 ریال6:01:08
2.5882 ریال6:00:24
2.5882 ریال6:00:23
2.588 ریال5:57:05
2.5882 ریال5:56:14
2.588 ریال5:50:06
2.588 ریال5:50:06
2.5882 ریال5:49:14
2.588 ریال5:43:05
2.5882 ریال5:42:13
2.588 ریال5:36:05
2.5882 ریال5:35:14
2.5882 ریال5:35:14
2.588 ریال5:29:04
2.5882 ریال5:28:13
2.588 ریال5:22:05
2.5882 ریال5:21:15
2.5881 ریال5:15:05
2.5881 ریال5:15:04
2.5882 ریال5:14:13
2.5881 ریال5:08:04
2.5882 ریال5:07:12
2.5881 ریال5:01:05
2.5882 ریال5:00:25
2.5882 ریال5:00:16
2.588 ریال4:57:05
2.5882 ریال4:56:13
2.588 ریال4:50:05
2.588 ریال4:50:05
2.5882 ریال4:49:13
2.588 ریال4:43:04
2.5882 ریال4:42:13
2.588 ریال4:36:05
2.5882 ریال4:35:15
2.5882 ریال4:35:15
2.588 ریال4:29:04
2.5882 ریال4:28:13
2.588 ریال4:22:04
2.5882 ریال4:21:13
2.588 ریال4:15:04
2.588 ریال4:15:04
2.5882 ریال4:14:13
2.588 ریال4:08:09
2.5882 ریال4:07:13
2.588 ریال4:01:05
2.5882 ریال4:00:18
2.5882 ریال4:00:18
2.588 ریال3:57:04
2.5882 ریال3:56:12
2.588 ریال3:51:09
2.5879 ریال3:50:05
2.5882 ریال3:49:13
2.5879 ریال3:43:05
2.5882 ریال3:42:13
2.5879 ریال3:36:04
2.5882 ریال3:35:14
2.5882 ریال3:35:14
2.5879 ریال3:31:05
2.588 ریال3:29:04
2.5882 ریال3:28:12
2.588 ریال3:22:04
2.5882 ریال3:21:13
2.588 ریال3:15:05
2.588 ریال3:15:04
2.5882 ریال3:14:12
2.588 ریال3:11:04
2.5879 ریال3:08:04
2.5882 ریال3:07:20
2.5879 ریال3:01:10
2.5882 ریال3:00:19
2.5882 ریال3:00:18
2.5879 ریال2:57:04
2.5882 ریال2:56:12
2.5879 ریال2:50:06
2.5879 ریال2:50:04
2.5882 ریال2:49:12
2.5879 ریال2:43:04
2.5882 ریال2:42:12
2.5879 ریال2:36:09
2.5882 ریال2:35:14
2.5882 ریال2:35:14
2.5879 ریال2:29:04
2.5882 ریال2:28:12
2.5879 ریال2:26:04
2.588 ریال2:22:04
2.5882 ریال2:21:14
2.588 ریال2:15:05
2.588 ریال2:15:04
2.5882 ریال2:14:12
2.588 ریال2:08:04
2.5882 ریال2:07:12
2.588 ریال2:01:06
2.5882 ریال2:00:23
2.5882 ریال2:00:21
2.588 ریال1:57:04
2.5882 ریال1:56:13
2.588 ریال1:50:03
2.5882 ریال1:49:13
2.588 ریال1:43:04
2.5882 ریال1:42:13
2.588 ریال1:41:04
2.5881 ریال1:36:05
2.5882 ریال1:35:18
2.5882 ریال1:35:14
2.5881 ریال1:29:04
2.5882 ریال1:28:12
2.5881 ریال1:22:04
2.5882 ریال0:56:13
2.5914 ریال0:50:05
2.5914 ریال0:50:05
2.5882 ریال0:49:13
2.5914 ریال0:43:03
2.5882 ریال0:42:13
2.5914 ریال0:36:05
2.5882 ریال0:35:13
2.5882 ریال0:35:13
2.5914 ریال0:29:04
2.5882 ریال0:28:15
2.5914 ریال0:22:09
2.5882 ریال0:21:30
2.5914 ریال0:15:04
2.5914 ریال0:15:03
2.5882 ریال0:14:21
2.5914 ریال0:11:06
2.5883 ریال0:08:05
2.5882 ریال0:07:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات