شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

OMG/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.8246
  • بالاترین قیمت روز:0.8435
  • پایین ترین قیمت روز:0.7872
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:4.75%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.797
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۵:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.7992
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0254

نمودار کندل استیک OMG/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک OMG/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.8246 ریال14:55:20
0.8246 ریال14:55:18
0.823 ریال14:50:23
0.823 ریال14:50:22
0.8231 ریال14:45:20
0.8231 ریال14:45:17
0.8246 ریال14:40:21
0.8246 ریال14:40:19
0.8253 ریال14:35:33
0.8253 ریال14:35:33
0.8268 ریال14:30:24
0.8268 ریال14:30:23
0.8269 ریال14:20:12
0.8271 ریال14:15:16
0.8267 ریال14:11:16
0.8264 ریال14:05:15
0.8264 ریال14:05:13
0.8263 ریال14:01:04
0.8263 ریال14:00:59
0.8269 ریال13:50:20
0.8269 ریال13:50:19
0.8268 ریال13:45:17
0.8268 ریال13:45:16
0.8259 ریال13:35:32
0.8259 ریال13:35:30
0.8256 ریال13:25:11
0.8256 ریال13:25:10
0.8257 ریال13:20:16
0.8257 ریال13:20:14
0.8248 ریال13:11:10
0.8229 ریال13:05:10
0.8229 ریال13:05:09
0.8226 ریال13:01:18
0.8226 ریال13:01:12
0.8229 ریال12:55:10
0.8229 ریال12:55:09
0.8231 ریال12:50:15
0.8231 ریال12:50:11
0.8246 ریال12:45:12
0.8246 ریال12:45:10
0.8209 ریال12:40:12
0.8209 ریال12:40:11
0.8211 ریال12:35:30
0.8211 ریال12:35:29
0.8212 ریال12:30:04
0.8271 ریال12:20:16
0.8271 ریال12:20:16
0.8269 ریال12:15:16
0.8269 ریال12:15:12
0.8276 ریال12:10:15
0.8276 ریال12:10:12
0.8314 ریال12:05:12
0.8314 ریال12:05:10
0.8338 ریال12:01:27
0.8338 ریال12:01:26
0.8338 ریال12:01:21
0.8353 ریال11:55:11
0.8353 ریال11:55:08
0.8338 ریال11:50:16
0.8338 ریال11:50:14
0.8311 ریال11:45:13
0.8311 ریال11:45:11
0.8318 ریال11:40:15
0.8318 ریال11:40:13
0.8309 ریال11:35:29
0.8309 ریال11:35:28
0.8325 ریال11:30:06
0.8318 ریال11:25:09
0.8318 ریال11:25:09
0.8315 ریال11:20:12
0.8315 ریال11:20:11
0.8298 ریال11:15:14
0.8298 ریال11:15:12
0.8297 ریال11:10:14
0.8297 ریال11:10:14
0.8397 ریال11:05:10
0.8397 ریال11:05:09
0.8434 ریال11:00:59
0.8434 ریال11:00:59
0.8435 ریال10:56:30
0.8409 ریال10:50:14
0.8409 ریال10:50:12
0.8375 ریال10:45:11
0.8375 ریال10:45:10
0.8378 ریال10:40:13
0.8378 ریال10:40:10
0.8209 ریال6:21:22
0.8212 ریال6:16:06
0.8216 ریال6:11:07
0.8212 ریال6:06:08
0.8221 ریال6:01:15
0.8255 ریال5:56:27
0.8281 ریال5:51:08
0.8283 ریال5:46:06
0.8282 ریال5:41:08
0.8277 ریال5:36:07
0.8275 ریال5:31:10
0.8297 ریال5:26:07
0.8328 ریال5:21:23
0.8325 ریال5:16:05
0.8326 ریال5:11:06
0.8289 ریال5:06:07
0.8283 ریال5:01:13
0.7872 ریال5:00:43
0.7872 ریال5:00:41
0.8315 ریال4:57:05
0.7872 ریال4:56:22
0.8323 ریال4:51:07
0.8327 ریال4:50:09
0.8327 ریال4:50:08
0.7872 ریال4:49:18
0.8327 ریال4:46:06
0.8334 ریال4:43:06
0.7872 ریال4:42:21
0.8334 ریال4:36:06
0.7872 ریال4:35:20
0.7872 ریال4:35:19
0.8338 ریال4:31:07
0.8318 ریال4:29:05
0.7872 ریال4:28:16
0.8318 ریال4:26:05
0.8322 ریال4:22:05
0.7872 ریال4:21:20
0.8333 ریال4:15:07
0.8333 ریال4:15:06
0.7872 ریال4:14:20
0.8333 ریال4:11:06
0.8331 ریال4:08:05
0.7872 ریال4:07:16
0.8331 ریال4:06:05
0.8329 ریال4:01:10
0.7872 ریال4:00:38
0.7872 ریال4:00:38
0.8331 ریال3:57:06
0.7872 ریال3:56:19
0.8325 ریال3:51:07
0.8324 ریال3:50:09
0.8324 ریال3:50:08
0.7872 ریال3:49:17
0.8324 ریال3:46:05
0.8285 ریال3:43:07
0.7872 ریال3:42:19
0.8285 ریال3:41:06
0.8359 ریال3:36:05
0.7872 ریال3:35:18
0.7872 ریال3:35:18
0.8359 ریال3:31:08
0.8357 ریال3:29:06
0.7872 ریال3:28:16
0.8357 ریال3:26:06
0.8303 ریال3:22:05
0.7872 ریال3:21:21
0.8296 ریال3:16:05
0.8257 ریال3:15:07
0.8257 ریال3:15:06
0.7872 ریال3:14:17
0.8257 ریال3:11:06
0.8239 ریال3:08:05
0.7872 ریال3:07:15
0.8239 ریال3:06:05
0.8234 ریال3:01:09
0.7872 ریال3:00:34
0.7872 ریال3:00:32
0.8251 ریال2:57:06
0.7872 ریال2:56:19
0.8254 ریال2:50:08
0.8254 ریال2:50:07
0.7872 ریال2:49:15
0.8254 ریال2:46:05
0.822 ریال2:43:07
0.7872 ریال2:42:18
0.822 ریال2:41:06
0.8198 ریال2:36:05
0.7872 ریال2:35:20
0.7872 ریال2:35:20
0.8189 ریال2:31:07
0.8187 ریال2:29:06
0.7872 ریال2:28:18
0.8187 ریال2:26:05
0.8185 ریال2:22:06
0.7872 ریال2:21:19
0.8154 ریال2:16:05
0.815 ریال2:15:08
0.815 ریال2:15:07
0.7872 ریال2:14:18
0.815 ریال2:11:05
0.8142 ریال2:08:05
0.7872 ریال2:07:16
0.8142 ریال2:06:05
0.8105 ریال2:01:13
0.7872 ریال2:00:47
0.7872 ریال2:00:47
0.8052 ریال1:57:06
0.7872 ریال1:56:18
0.8085 ریال1:51:06
0.8083 ریال1:50:08
0.8083 ریال1:50:07
0.7872 ریال1:49:16
0.8083 ریال1:46:04
0.8088 ریال1:43:05
0.7872 ریال1:42:19
0.8088 ریال1:41:05
0.8087 ریال1:36:05
0.7872 ریال1:35:21
0.7872 ریال1:35:20
0.809 ریال1:31:08
0.8092 ریال1:29:05
0.7872 ریال1:28:18
0.8092 ریال1:26:04
0.809 ریال1:22:05
0.7872 ریال1:21:17
0.809 ریال1:16:05
0.8083 ریال1:15:07
0.8083 ریال1:15:07
0.7872 ریال1:14:16
0.8083 ریال1:11:05
0.8109 ریال1:08:06
0.7872 ریال1:07:16
0.8109 ریال1:06:05
0.811 ریال1:01:09
0.7872 ریال1:00:37
0.7872 ریال1:00:37
0.8112 ریال0:57:07
0.7872 ریال0:56:20
0.8111 ریال0:51:07
0.8106 ریال0:50:09
0.8106 ریال0:50:08
0.7872 ریال0:49:18
0.8106 ریال0:46:05
0.8111 ریال0:43:06
0.7872 ریال0:42:21
0.8111 ریال0:41:06
0.811 ریال0:36:07
0.7872 ریال0:35:15
0.7872 ریال0:35:15
0.8026 ریال0:31:07
0.7997 ریال0:29:06
0.7872 ریال0:28:16
0.7997 ریال0:26:06
0.7969 ریال0:22:06
0.7872 ریال0:21:21
0.7969 ریال0:16:06
0.7971 ریال0:15:07
0.7971 ریال0:15:07
0.7872 ریال0:14:18
0.7971 ریال0:11:05
0.797 ریال0:08:06
0.7872 ریال0:07:26
0.797 ریال0:06:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات