شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نفت اپک

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.07 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 26.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12.07 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 63.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 50 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 31.07 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 164.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 56 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 37.07 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 195.83%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی