شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

OETOB Czech Traded (USD)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,055 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 50.97 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.83%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,057 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 48.97 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,094 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.97 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,354 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 248.03 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.43%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی