شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

NZD/XAF Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 356 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 357 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 375 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 379 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.43%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی