شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار نیوزیلند / دلار

  • نرخ فعلی:0.6616
  • بالاترین قیمت روز:0.6642
  • پایین ترین قیمت روز:0.6612
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6615
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۴:۳۵
  • نرخ روز گذشته:0.6642
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0026

نمودار کندل استیک دلار نیوزیلند / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار نیوزیلند / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6616 ریال11:14:35
0.6642 ریال11:08:13
0.6616 ریال11:07:26
0.6642 ریال11:01:22
0.6616 ریال11:01:02
0.6616 ریال11:01:01
0.6642 ریال10:57:09
0.6616 ریال10:56:28
0.6642 ریال10:50:14
0.6642 ریال10:50:13
0.6616 ریال10:49:22
0.6642 ریال10:43:08
0.6616 ریال10:42:29
0.6642 ریال10:36:09
0.6616 ریال10:35:29
0.6616 ریال10:35:27
0.6642 ریال10:29:08
0.6616 ریال10:28:30
0.6642 ریال10:22:09
0.6616 ریال10:21:31
0.6642 ریال10:15:12
0.6642 ریال10:15:11
0.6616 ریال10:14:26
0.6642 ریال10:08:07
0.6616 ریال10:07:21
0.6642 ریال10:01:18
0.6616 ریال10:00:57
0.6616 ریال10:00:57
0.6642 ریال9:57:07
0.6616 ریال9:56:25
0.6642 ریال9:50:12
0.6642 ریال9:50:10
0.6616 ریال9:49:20
0.6642 ریال9:43:07
0.6616 ریال9:42:28
0.6642 ریال9:36:08
0.6616 ریال9:35:26
0.6616 ریال9:35:26
0.6642 ریال9:29:06
0.6616 ریال9:28:22
0.6642 ریال9:22:07
0.6616 ریال9:21:23
0.6642 ریال9:15:11
0.6642 ریال9:15:10
0.6616 ریال9:14:22
0.6642 ریال9:08:07
0.6616 ریال9:07:19
0.6642 ریال9:01:10
0.6616 ریال9:00:43
0.6616 ریال9:00:39
0.6642 ریال8:57:06
0.6616 ریال8:56:18
0.6642 ریال8:50:10
0.6642 ریال8:50:08
0.6616 ریال8:49:18
0.6642 ریال8:43:06
0.6616 ریال8:42:18
0.6642 ریال8:36:06
0.6616 ریال8:35:23
0.6616 ریال8:35:23
0.6642 ریال8:29:05
0.6616 ریال8:28:18
0.6642 ریال8:22:05
0.6616 ریال8:21:21
0.6642 ریال8:15:07
0.6642 ریال8:15:06
0.6616 ریال8:14:16
0.6642 ریال8:08:05
0.6616 ریال8:07:17
0.6642 ریال8:01:11
0.6616 ریال8:00:33
0.6616 ریال8:00:29
0.6642 ریال7:57:05
0.6616 ریال7:56:16
0.6642 ریال7:50:08
0.6642 ریال7:50:08
0.6616 ریال7:49:16
0.6642 ریال7:43:05
0.6616 ریال7:42:18
0.6642 ریال7:36:05
0.6616 ریال7:35:19
0.6616 ریال7:35:18
0.6642 ریال7:29:06
0.6616 ریال7:28:16
0.6642 ریال7:22:05
0.6616 ریال7:21:17
0.6642 ریال7:15:06
0.6642 ریال7:15:05
0.6616 ریال7:14:17
0.6642 ریال7:08:06
0.6616 ریال7:07:16
0.6642 ریال7:01:20
0.6616 ریال7:00:49
0.6616 ریال7:00:49
0.6642 ریال6:57:06
0.6616 ریال6:56:20
0.6642 ریال6:50:08
0.6642 ریال6:50:08
0.6616 ریال6:49:17
0.6642 ریال6:43:05
0.6616 ریال6:42:19
0.6642 ریال6:36:06
0.6616 ریال6:35:19
0.6616 ریال6:35:19
0.6642 ریال6:29:06
0.6616 ریال6:28:17
0.6642 ریال6:22:06
0.6616 ریال6:21:18
0.6642 ریال6:15:08
0.6642 ریال6:15:08
0.6616 ریال6:14:19
0.6642 ریال6:08:06
0.6616 ریال6:07:17
0.6642 ریال6:01:11
0.6616 ریال6:00:38
0.6616 ریال6:00:36
0.6642 ریال5:57:06
0.6616 ریال5:56:16
0.6642 ریال5:50:09
0.6642 ریال5:50:08
0.6616 ریال5:49:17
0.6642 ریال5:43:07
0.6616 ریال5:42:19
0.6642 ریال5:36:06
0.6616 ریال5:35:19
0.6616 ریال5:35:17
0.6642 ریال5:29:05
0.6616 ریال5:28:19
0.6642 ریال5:22:06
0.6616 ریال5:21:20
0.6642 ریال5:15:07
0.6642 ریال5:15:06
0.6616 ریال5:14:17
0.6642 ریال5:08:05
0.6616 ریال5:07:15
0.6642 ریال5:01:08
0.6616 ریال5:00:30
0.6616 ریال5:00:29
0.6642 ریال4:57:05
0.6616 ریال4:56:16
0.6642 ریال4:50:07
0.6642 ریال4:50:06
0.6616 ریال4:49:14
0.6642 ریال4:43:05
0.6616 ریال4:42:16
0.6642 ریال4:36:06
0.6616 ریال4:35:16
0.6616 ریال4:35:16
0.6642 ریال4:29:05
0.6616 ریال4:28:16
0.6642 ریال4:22:05
0.6616 ریال4:21:17
0.6642 ریال4:15:06
0.6642 ریال4:15:05
0.6616 ریال4:14:17
0.6642 ریال4:08:06
0.6616 ریال4:07:15
0.6642 ریال4:01:07
0.6616 ریال4:00:31
0.6616 ریال4:00:28
0.6642 ریال3:57:04
0.6616 ریال3:56:17
0.6642 ریال3:50:07
0.6642 ریال3:50:06
0.6616 ریال3:49:15
0.6642 ریال3:43:05
0.6616 ریال3:42:17
0.6642 ریال3:36:06
0.6616 ریال3:35:17
0.6616 ریال3:35:17
0.6642 ریال3:29:06
0.6616 ریال3:28:16
0.6642 ریال3:22:05
0.6616 ریال3:21:18
0.6642 ریال3:15:06
0.6642 ریال3:15:05
0.6616 ریال3:14:16
0.6642 ریال3:08:05
0.6616 ریال3:07:16
0.6642 ریال3:01:08
0.6616 ریال3:00:33
0.6616 ریال3:00:32
0.6642 ریال2:57:05
0.6616 ریال2:56:14
0.6642 ریال2:50:07
0.6642 ریال2:50:06
0.6616 ریال2:49:15
0.6642 ریال2:43:05
0.6616 ریال2:42:16
0.6642 ریال2:36:05
0.6616 ریال2:35:17
0.6616 ریال2:35:17
0.6642 ریال2:29:06
0.6616 ریال2:28:17
0.6642 ریال2:22:05
0.6616 ریال2:21:18
0.6642 ریال2:15:06
0.6642 ریال2:15:06
0.6616 ریال2:14:17
0.6642 ریال2:08:05
0.6616 ریال2:07:20
0.6642 ریال2:01:09
0.6616 ریال2:00:40
0.6616 ریال2:00:40
0.6642 ریال1:57:05
0.6616 ریال1:56:15
0.6642 ریال1:50:07
0.6642 ریال1:50:06
0.6616 ریال1:49:15
0.6642 ریال1:43:06
0.6616 ریال1:42:17
0.6642 ریال1:36:05
0.6612 ریال1:35:19
0.6612 ریال1:35:18
0.6642 ریال1:29:05
0.6612 ریال1:28:16
0.6642 ریال1:22:05
0.6612 ریال1:21:20
0.6642 ریال1:15:06
0.6642 ریال1:15:06
0.6612 ریال1:14:18
0.6642 ریال1:08:05
0.6615 ریال1:07:16
0.6642 ریال1:01:09
0.6615 ریال1:00:34
0.6615 ریال1:00:32
0.6642 ریال0:57:05
0.6615 ریال0:56:18
0.6642 ریال0:50:08
0.6642 ریال0:50:07
0.6615 ریال0:49:14
0.6642 ریال0:43:06
0.6615 ریال0:42:15
0.6642 ریال0:36:06
0.6615 ریال0:35:17
0.6615 ریال0:35:16
0.6642 ریال0:29:05
0.6615 ریال0:28:16
0.6642 ریال0:22:05
0.6615 ریال0:21:20
0.6642 ریال0:15:07
0.6642 ریال0:15:06
0.6615 ریال0:14:17
0.6642 ریال0:08:05
0.6615 ریال0:07:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات