شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

NZD/MYR Ask

  • نرخ فعلی:2.6668
  • بالاترین قیمت روز:2.6859
  • پایین ترین قیمت روز:2.6636
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.6855
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۲۱:۴۲
  • نرخ روز گذشته:2.6859
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.72%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0191

نمودار کندل استیک NZD/MYR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک NZD/MYR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.6668 ریال20:21:42
2.6648 ریال20:04:46
2.6648 ریال20:04:45
2.6636 ریال19:42:45
2.6672 ریال19:22:47
2.6684 ریال18:57:53
2.6697 ریال18:42:41
2.6688 ریال18:22:55
2.6672 ریال17:57:50
2.6676 ریال17:43:47
2.6672 ریال17:23:38
2.6676 ریال16:57:53
2.6672 ریال16:43:50
2.668 ریال16:23:19
2.6684 ریال15:57:36
2.6697 ریال15:22:51
2.6701 ریال15:02:59
2.6701 ریال15:02:59
2.6705 ریال14:42:40
2.6693 ریال14:21:49
2.6668 ریال13:56:43
2.6684 ریال13:21:57
2.6697 ریال12:56:48
2.6705 ریال12:42:41
2.6717 ریال12:21:49
2.6725 ریال11:42:48
2.6733 ریال11:24:40
2.6741 ریال10:56:37
2.6733 ریال10:42:37
2.6737 ریال10:21:45
2.6758 ریال9:56:39
2.6754 ریال9:21:30
2.6741 ریال8:56:27
2.6754 ریال8:42:23
2.6749 ریال8:21:29
2.6741 ریال7:56:23
2.6749 ریال7:21:25
2.6737 ریال6:56:27
2.6729 ریال6:42:22
2.6733 ریال5:56:24
2.6749 ریال5:42:22
2.6766 ریال5:21:35
2.6778 ریال4:56:27
2.6794 ریال4:21:27
2.679 ریال3:56:26
2.6766 ریال3:42:23
2.6782 ریال3:21:26
2.6802 ریال2:56:23
2.6819 ریال2:42:21
2.6815 ریال2:21:25
2.6806 ریال1:56:22
2.6782 ریال1:42:22
2.681 ریال1:21:23
2.6859 ریال0:56:21
2.6855 ریال0:42:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات