شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

NZD/HUF Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 191 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.974 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 189 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.974 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 195 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.974 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 194 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.974 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.53%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی