شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

NZD/CZK Bid

  • نرخ فعلی:14.991
  • بالاترین قیمت روز:15.153
  • پایین ترین قیمت روز:14.9811
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:15.1284
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۶:۵۳
  • نرخ روز گذشته:15.1222
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.88%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1312

نمودار کندل استیک NZD/CZK Bid در روز جاری

نمودار کندل استیک NZD/CZK Bid در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.991 ریال13:56:53
14.9811 ریال13:42:52
14.9857 ریال13:35:57
14.9857 ریال13:35:57
15.0099 ریال13:21:50
14.9978 ریال13:07:45
15.0013 ریال12:56:47
14.9997 ریال12:42:48
15.0435 ریال12:35:54
15.0435 ریال12:35:54
15.0645 ریال12:21:47
15.0744 ریال12:07:47
15.1155 ریال11:56:48
15.0874 ریال11:42:50
15.0931 ریال11:35:53
15.0931 ریال11:35:53
15.0898 ریال11:21:29
15.0942 ریال11:07:24
15.0666 ریال10:56:24
15.0877 ریال10:42:23
15.0762 ریال10:35:27
15.0762 ریال10:35:26
15.0789 ریال10:21:23
15.0866 ریال10:07:25
15.0831 ریال9:56:24
15.0727 ریال9:42:23
15.0827 ریال9:35:23
15.0827 ریال9:35:23
15.0813 ریال9:21:19
15.0905 ریال9:07:19
15.0847 ریال8:56:21
15.0851 ریال8:42:23
15.0881 ریال8:35:26
15.0881 ریال8:35:25
15.0738 ریال8:21:21
15.0787 ریال8:07:23
15.0779 ریال7:56:23
15.0761 ریال7:42:23
15.0661 ریال7:35:23
15.0661 ریال7:35:23
15.0748 ریال7:21:21
15.0811 ریال7:07:20
15.085 ریال6:56:23
15.0827 ریال6:42:27
15.0742 ریال6:35:26
15.0742 ریال6:35:25
15.0858 ریال6:21:22
15.0845 ریال6:07:22
15.0892 ریال5:56:22
15.0964 ریال5:42:22
15.1059 ریال5:35:25
15.1059 ریال5:35:25
15.1152 ریال5:21:22
15.1118 ریال5:07:20
15.0989 ریال4:56:21
15.1027 ریال4:42:22
15.0747 ریال4:35:21
15.0747 ریال4:35:20
15.0897 ریال4:21:21
15.0935 ریال4:07:21
15.0922 ریال3:56:23
15.0979 ریال3:42:19
15.0991 ریال3:35:23
15.0991 ریال3:35:23
15.1116 ریال3:21:20
15.121 ریال3:07:19
15.1304 ریال2:56:20
15.1119 ریال2:42:20
15.153 ریال2:35:23
15.153 ریال2:35:23
15.133 ریال2:21:20
15.1426 ریال2:07:22
15.1311 ریال1:56:21
15.1169 ریال1:42:20
15.1153 ریال1:35:21
15.1153 ریال1:35:20
15.13 ریال1:21:22
15.1111 ریال1:07:20
15.1204 ریال0:56:19
15.1232 ریال0:42:21
15.1167 ریال0:35:19
15.1167 ریال0:35:19
15.1192 ریال0:21:19
15.1284 ریال0:07:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی