شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

NZD/CZK Ask

  • نرخ فعلی:15.0761
  • بالاترین قیمت روز:15.0823
  • پایین ترین قیمت روز:15.0216
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.9624
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۵۶:۲۱
  • نرخ روز گذشته:15.031
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0451

نمودار کندل استیک NZD/CZK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک NZD/CZK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
15.0761 ریال4:56:21
15.0698 ریال4:42:19
15.0735 ریال4:21:21
15.0729 ریال3:56:20
15.0777 ریال3:42:18
15.0693 ریال3:21:21
15.0729 ریال2:56:18
15.0734 ریال2:42:19
15.0738 ریال2:21:21
15.0811 ریال1:56:19
15.0823 ریال1:42:19
15.0458 ریال1:21:22
15.0317 ریال0:56:22
15.03 ریال0:42:20
15.0216 ریال0:21:23
14.9832 ریال16:56:34
14.9939 ریال16:42:34
14.9822 ریال16:21:42
14.9851 ریال15:57:31
14.9754 ریال15:43:28
14.9663 ریال15:22:49
14.9624 ریال14:56:29
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات