شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

NSE 30

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 922 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 27.95 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 995 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 100.95 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,154 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 259.95 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 29.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,130 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 235.95 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.39%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی