شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Nordea Nordic Small Cap Kasvu

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.613 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.387 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.387 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 29.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.387 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.55%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی